Zkoušky odborné způsobilosti k podnikání v silniční dopravě

Odborná způsobilost dopravce je jednou z podmínek pro udělení koncese pro provozování silniční dopravy velkými vozidly. Odborná způsobilost je soubor odborných znalostí, které se vztahují k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby, i schopnost jejich uplatnění v praxi.

Způsobilost k provozování silniční dopravy velkými vozidly pro cizí potřeby prokazuje žadatel osvědčením o odborné způsobilosti pro provozování dopravy, které získal na základě složené zkoušky. Získané osvědčení se pak předkládá živnostenskému úřadu.

U nákladní dopravy se prokazování způsobilosti vztahuje na dopravu vozidly:

 • nad 3,5 tuny
 • nad 2,5 tuny a zároveň do 3,5 tuny, které jsou zapojené do mezinárodní přepravy

U osobní dopravy se prokazování způsobilosti vztahuje na dopravu vozidly pro více než 9 osob.

Online podání žádosti
Online podání žádosti
Podejte žádost rychle a jednoduše z pohodlí domova.
Co je online podání žádosti? Více informací.
Objednat se na úřad
Objednat se na úřad
Na úřad bez čekání? Není problém. Zamluvte si konkrétní čas návštěvy.

Kdo může službu využít

Ke zkoušce se může přihlásit každý zájemce z Moravskoslezského kraje.

Jak postupovat

Podmínkou pro získání osvědčení o odborné způsobilosti je úspěšné složení zkoušky. Ta má dvě části:

 • test na počítači
 • psaná případová studie

Po úspěšném splnění celé zkoušky obdržíte osvědčení o odborné způsobilosti. Pokud u zkoušky neuspějete, můžete ji opakovat buď celou, nebo pouze jednu část.

Co musím doložit

 • přihlášku ke zkoušce, která obsahuje tyto informace:
  • jméno a příjmení
  • datum narození
  • trvalý pobyt
  • zda se hlásíte ke zkoušce z osobní nebo nákladní dopravy
  • ke které části zkoušky se hlásíte (pokud nechcete vykonat celou zkoušku)
  • zvolený termín zkoušky z nabídky termínů zkoušek odborné způsobilosti na webových stránkách MSK v části Podnikání v dopravě
 • průkaz totožnosti

Kdy bude vše hotovo

Zkoušku vyhodnotíme do 7 dnů.

Kolik se platí

Zkouška i její opakování jsou bezplatné. Za vydání osvědčení po úspěšně složené zkoušce je stanovený správní poplatek 1 000 Kč.

Podejte žádost online pomocí e-identity a získejte 20% slevu!

Kdo mi pomůže