Výjimka ze zákazu obchodních činností s ohroženými druhy (CITES)

Krajský úřad MSK vydává potvrzení o udělení výjimky ze zákazu obchodních činností k jednotlivým exemplářům (tzv. “žlutý papír”). Potvrzení o udělení výjimky ze zákazu obchodních činností se vydává pouze pro exempláře zařazené do přílohy A nařízení Rady č. 338/97 Sb.

Potvrzení platí pro obchodování na území členských států Evropské unie. Pro exempláře s povinnou registrací musí mít vlastník nebo dlouhodobý držitel kromě potvrzení také registrační list.

Online podání žádosti
Online podání žádosti
Podejte žádost rychle a jednoduše z pohodlí domova.
Co je online podání žádosti? Více informací.
Objednat se na úřad
Objednat se na úřad
Na úřad bez čekání? Není problém. Zamluvte si konkrétní čas návštěvy.

Kdo může službu využít

Výjimku může získat fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem anebo dlouhodobým držitelem exempláře.

Jak postupovat

Podejte na Krajský úřad MSK žádost s požadovanými přílohami.

Co musím doložit

 • český a latinský název druhu
 • datum a místo narození/získání exempláře
 • země původu
 • pohlaví
 • způsob získání (např. vlastní odchov, nákup)
 • způsob a číslo označení exempláře (např. uzavřený kroužek, čip, fotografie)
 • v případě vlastního odchovu údaje o rodičích (kopie registračních listů, kopie výjimky ze zákazu obchodních činností – tzv. „žlutý papír“)
 • originál registračního listu vydaného povinně registrovanému exempláři
 • další doklady prokazující legální původ exempláře:
  • výjimku ze zákazu obchodních činností (tzv. „žlutý papír“)
  • dovozní či vývozní povolení (pokud bylo dříve vydáno)
  • písemný doklad o nabytí exempláře (např. kupní smlouvu, darovací smlouvu, stvrzenku, fakturu), na němž je uvedena identifikace původního držitele, datum, podpis, značení a podrobnosti o původu exempláře (kdo exemplář odchoval, datum a místo odchovu, údaje o rodičích, číslo registračního listu, potvrzení o udělení výjimky)
 • rozlišitelné detailní identifikační znaky exempláře
 • zřetelně identifikovatelné měřítko (pokud lze použít)
 • fotografie musí být barevná, o rozměrech 10 × 15 cm a technicky dokonalá (ostrá, barevně věrná)
 • pokud má exemplář trvalé individuální znaky (např. defekt končetin, jizvy po zranění apod.), vyfotí se samostatně v detailu, případně se zakroužkují a popis se uvede na zadní straně fotografií
 • u želv je předmětem fotografie břišní část krunýře (tj. plastron) s přiloženým měřítkem

Kdy bude vše hotovo

Zákonné lhůty na vyřízení jsou 30 až 60 dnů. Vaší žádostí se ale budeme zabývat co nejdříve.

Kolik se platí

Pro 1 až 20 exemplářů je přijetí žádosti zpoplatněno 100 Kč za každý exemplář. Pro více než 20 exemplářů zaplatíte jednorázově 2 000 Kč

Dokumenty ke stažení

Kdo mi pomůže