Vyjádření k návrhům tras celostátních a tranzitních liniových staveb

Vyjádření k návrhům tras celostátních a tranzitních liniových staveb a jejich součástí v územní působnosti Moravskoslezského kraje.

Při návrhu trasy liniové stavby je nezbytné dbát požadavků na zachování lesa a navrhnout a zdůvodnit taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější.

Online podání žádosti
Online podání žádosti
Podejte žádost rychle a jednoduše z pohodlí domova.
Co je online podání žádosti? Více informací.

Kdo může službu využít

Každý, kdo plánuje realizaci liniové stavby vedoucí přes lesní pozemky, musí získat vyjádření o podmínkách vedení trasy přes lesní pozemky dotčené touto stavbou. Toto vyjádření je nutné získat ještě před zpracováním podkladů k vydání územního rozhodnutí.

Jak postupovat

Podejte žádost o vydání povolení a připojte k ní všechny potřebné dokumenty.

Co musím doložit

K žádosti připojte návrh trasy liniové stavby.

Kdy bude vše hotovo

Zákonné lhůty na vyřízení jsou 30 až 60 dnů. Vaší žádostí se ale budeme zabývat co nejdříve.

Kolik se platí

U této služby nejsou stanoveny žádné správní poplatky.

Kdo mi pomůže