Udělení výjimky z omezení jízdy na dálnici a na silnici I. třídy

Povolení výjimky z omezení jízdy některých vozidel na dálnici a na silnici I. třídy.

Online podání žádosti
Online podání žádosti
Podejte žádost rychle a jednoduše z pohodlí domova.
Co je online podání žádosti? Více informací.
Objednat se na úřad
Objednat se na úřad
Na úřad bez čekání? Není problém. Zamluvte si konkrétní čas návštěvy.

Kdo může službu využít

O výjimku může žádat každý, kdo má o výjimku zájem nebo kvůli jehož činnosti má být výjimka udělena.

Jak postupovat

Podejte žádost o udělení výjimky a připojte k ní všechny požadované dokumenty.

Co musím doložit

 • žádost obsahující tyto informace:
  • jméno, příjmení a trvalý pobyt fyzické osoby, anebo obchodní firmu (popřípadě název) a sídlo právnické osoby
  • územní rozsah, popřípadě trasu, po které se bude vozidlo pohybovat
  • dobu požadované výjimky
  • účel a zdůvodnění výjimky
  • registrační značku, druh, tovární značku a typ vozidla, pro které je výjimka požadována
  • jméno, příjmení a trvalý pobyt, anebo obchodní firmu (popřípadě název) a sídlo provozovatele vozidla (pokud nepatří žadateli)
  • podpis žadatele, popřípadě otisk jeho razítka
 • doklad totožnosti
 • kopii technického průkazu vozidla
 • případně kopii smlouvy, objednávky apod., které dokladují zajištění přepravy z důvodu, pro který o výjimku žádáte

Kdy bude vše hotovo

Zákonné lhůty na vyřízení jsou 30 až 60 dnů. Vaší žádostí se ale budeme zabývat co nejdříve.

Kolik se platí

U této služby nejsou stanoveny žádné správní poplatky.

Kdo mi pomůže