Schvalování lesních hospodářských plánů, jejich změn a zkrácení doby platnosti

Krajský úřad MSK schvaluje lesní hospodářské plány (LHP), povoluje jejich změny a zkrácení doby platnosti.

Online podání žádosti
Online podání žádosti
Podejte žádost rychle a jednoduše z pohodlí domova.
Co je online podání žádosti? Více informací.

Kdo může službu využít

Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba, na kterou se podle lesního zákona vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Jak postupovat

Nejpozději do 60 dnů po skončení platnosti předchozího LHP předložte Krajskému úřadu MSK ke schválení návrh nového LHP.

Žádost o zkrácení doby platnosti LHP podejte nejpozději 30 dnů před navrhovaným koncem platnosti. Dobu platnosti LHP lze vždy zkrátit pouze k 31. prosinci.

Co musím doložit

Ke schválení LHP návrh LHP ve dvojím vyhotovení.

Ke změně LHP návrh změn včetně odůvodnění.

Ke zkrácení platnosti LHP lesní hospodářskou evidenci o plnění závazných ustanovení plánu aktualizovanou ke dni navrhovaného konce platnosti plánu.

Pokud jste nájemcem nemovitosti, připojte k žádosti také smlouvu o nájmu lesních pozemků.

Kdy bude vše hotovo

Zákonné lhůty na vyřízení jsou 30 až 60 dnů. Vaší žádostí se ale budeme zabývat co nejdříve.

Kolik se platí

U této služby nejsou stanoveny žádné správní poplatky.

Kdo mi pomůže