Provozování stanice technické kontroly

Abyste mohli začít provozovat stanici technické kontroly (STK), musíte získat:

 • oprávnění k provozování STK (něco jako stavební povolení)
 • osvědčení k provozování STK (pro samotné zahájení činnosti)

Provozování STK je jednou z mála činností, která je regulovaná státem. To znamená, že i když doložíte všechny požadované náležitosti, nemusíte oprávnění získat.

Online podání žádosti
Online podání žádosti
Podejte žádost rychle a jednoduše z pohodlí domova.
Co je online podání žádosti? Více informací.
Objednat se na úřad
Objednat se na úřad
Na úřad bez čekání? Není problém. Zamluvte si konkrétní čas návštěvy.

Kdo může službu využít

O oprávnění a osvědčení k provozování STK můžou žádat fyzické osoby, fyzické podnikající osoby a právnické osoby.

Jak postupovat

Podejte žádost o udělení oprávnění k provozování STK. Krajský úřad MSK posoudí, zda je váš záměr provozovat STK v souladu se stanoveným způsobem a rozsahem pokrytí správního obvodu činnostmi STK. Správním obvodem je území okresu.

Pokud získáte oprávnění a STK postavíte, podejte žádost o udělení osvědčení k provozování STK.

Co musím doložit

 • identifikační údaje žadatele
 • druh stanice technické kontroly
 • adresu nebo jiný údaj o umístění provozovny STK
 • termín předpokládaného zahájení provozu
 • popis objektu, příjezdové komunikace a parkoviště
 • seznam technického vybavení kontrolní linky
 • kladné vyjádření stavebního úřadu, v jehož územním obvodu má být STK provozována, k záměru provozovat STK z hlediska územního plánu, ochrany životního prostředí, popřípadě jiného veřejného zájmu
 • údaj o omezení provádění technických prohlídek pouze pro určitá vozidla (jen u neveřejné STK)
 • protokoly o kalibraci měřidel
 • protokol o závěrečné expertíze vypracovaný osobou pověřenou ministerstvem
 • výsledek metrologické kontroly
 • kopie profesních osvědčení kontrolních techniků
 • kopii kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu v případě nové stavby STK nebo změny stavby provedené za účelem užívání stavby k provádění technických prohlídek
 • vnitřní organizační strukturu stanice
 • systém vnitřní kontroly
 • příručku jakosti

Kdy bude vše hotovo

Zákonné lhůty pro vyřízení jsou:

 • 60 dnů u oprávnění
 • 30 dnů u osvědčení

Vaší žádostí se ale budeme zabývat co nejdříve.

Kolik se platí

U této služby jsou stanoveny správní poplatky za vystavení:

 • oprávnění 3 000 Kč
 • osvědčení 500 Kč
Kdo mi pomůže