Povolení výkonu rybářského práva

Krajský úřad MSK povoluje ve vyhlášeném rybářském revíru výkon rybářského práva.

Online podání žádosti
Online podání žádosti
Podejte žádost rychle a jednoduše z pohodlí domova.
Co je online podání žádosti? Více informací.
Objednat se na úřad
Objednat se na úřad
Na úřad bez čekání? Není problém. Zamluvte si konkrétní čas návštěvy.

Kdo může službu využít

Povolení může získat:

 • vlastník rybníka nebo pozemku, na kterém se nachází uzavřená voda
 • osoba pověřená všemi vlastníky
 • nájemce nemovitosti

V rybářském revíru vyhlášeném z podnětu rybářského orgánu na vodním toku nebo na uzavřené vodě může podat žádost o povolení výkonu rybářského práva:

 • občan ČR nebo fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území ČR
 • právnická osoba, která má sídlo na území ČR
 • občan EU nebo právnická osoba, která je usazena ve státech EU

Jak postupovat

Podejte žádost o vydání povolení a připojte k ní všechny potřebné dokumenty.

Co musím doložit

Žádost, která obsahuje tyto údaje a přílohy:

 • označení a číslo rybářského revíru
 • jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, podpis žadatele (u fyzické osoby)
 • obchodní firma nebo název, její sídlo, identifikační číslo, jméno, příjmení a podpis statutárního orgánu žadatele (u právnické osoby)
 • návrh osob splňujících předpoklady pro výkon funkce rybářského hospodáře a jeho zástupce
 • návrh způsobu hospodaření v příslušném rybářském revíru
 • jméno, příjmení, datum narození a trvalý pobyt osob navržených na rybářského hospodáře a jeho zástupce
 • prokázání bezúhonnosti
 • zhodnocení možnosti vzniku ekologických rizik v souvislosti s hospodařením v příslušném rybářském revíru (včetně návrhu jejich řešení)
 • návrh vypořádání se s původním uživatelem rybářského revíru
 • datum podání žádosti
 • dohoda všech vlastníků o pověření žadatele jako osoby oprávněné k podání žádosti o povolení výkonu rybářského práva svým jménem (pokud žádá osoba pověřená)
 • nájemní smlouva (pokud žádá nájemce)

Kdy bude vše hotovo

Zákonné lhůty na vyřízení jsou 30 až 60 dnů. Vaší žádostí se ale budeme zabývat co nejdříve.

Kolik se platí

U této služby stanovuje zákon správní poplatek 2 000 Kč.

Kdo mi pomůže