Výjimky ze zakázaných způsobů lovu a chovu ryb, jejich záchraně při mimořádných situacích, k vědeckým účelům a v dalších odůvodněných případech

Krajský úřad MSK povoluje výjimky ze zakázaných způsobů lovu a chovu ryb, jejich záchraně při mimořádných situacích, k vědeckým účelům nebo v jednotlivých zvlášť odůvodněných případech.

Online podání žádosti
Online podání žádosti
Podejte žádost rychle a jednoduše z pohodlí domova.
Co je online podání žádosti? Více informací.
Objednat se na úřad
Objednat se na úřad
Na úřad bez čekání? Není problém. Zamluvte si konkrétní čas návštěvy.

Kdo může službu využít

O výjimku můžou žádat uživatelé rybářského revíru a rybníkáři.

Jak postupovat

Podejte žádost o výjimku. Žádosti lze vyhovět jen v těchto případech:

 • výjimku ze zákazu při lovu v rybářském revíru a v rybníkářství používat bodců, lapaček, udic bez prutů, vidlic a rozsošek, střílet ryby, tlouct ryby, chytat je na šňůry, do rukou a do ok lze povolit jen uživateli rybářského revíru nebo rybníkáři pro akci s časovým, prostorovým a věcným vymezením
 • výjimku ze zákazu při lovu v rybářském revíru a v rybníkářství užívat k lovu ryb elektrický proud nebo lovit ryby pod ledem lze povolit jen v těchto situacích:
  • zajištění rybích násad
  • lov generačních ryb
  • přemístění rybí obsádky do jiné lokality
  • vědecké nebo vzdělávací účely
  • při povodních
  • mimořádné a život ryb ohrožující znečištění vody
  • snížený průtok vody
  • snížený obsah kyslíku ve vodě
  • regulace a kontrola skladby rybí obsádky rybářského revíru
  • rybníkářská praxe
 • výjimku ze zákazu lovit v rybářském revíru vybrané druhy ryb po dobu jejich hájení z důvodu ochrany jejich rozmnožování nebo lovit ryby, které nedosáhly nejmenší lovné míry, z důvodu ochrany těchto druhů ryb, lze povolit jen v těchto situacích:
  • hospodářská těžba
  • regulační odlov
  • záchrana rybí obsádky
  • pořádání sportovních akcí
  • průzkumné činnosti
  • hospodaření v chráněných rybích oblastech
  • přemnožení některých druhů ryb
  • nevhodné podmínky pro přirozené rozmnožování ryb

Co musím doložit

Kromě odůvodněné žádosti nejsou potřeba žádné další dokumenty.

Kdy bude vše hotovo

Zákonné lhůty na vyřízení jsou 30 až 60 dnů. Vaší žádostí se ale budeme zabývat co nejdříve.

Kolik se platí

U této služby nejsou stanoveny žádné správní poplatky.

Kdo mi pomůže