Povolení k obchodování s odpady

Služba je určena pro žadatele, kteří chtějí získat povolení k obchodování s odpady.

Kdo může službu využít

O povolení může žádat právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba.

Jak postupovat

Vyplňte žádost o povolení a doručte ji na Krajský úřad MSK.

Co musím doložit

Žádost, která obsahuje:

  • obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo (pokud žádá právnická osoba), anebo jméno a příjmení, obchodní firmu a sídlo (pokud žádá fyzická osoba)
  • identifikační číslo žadatele
  • jméno, popřípadě jména a příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu fyzických osob oprávněných jednat jménem žadatele
  • seznam druhů a kategorie odpadu podle Katalogu odpadů, na které se má povolení vztahovat
  • doložení kladné hodnoty odpadu (v případě potřeby)

Bude-li to nutné, vyzveme vás k doplnění žádosti o další podklady, které můžou vyplynout z charakteru řízení.

Kdy bude vše hotovo

Zákonné lhůty na vyřízení jsou 30 až 60 dnů. Vaší žádostí se ale budeme zabývat co nejdříve.

Kolik se platí

Za vydání povolení je stanovený správní poplatek 500 Kč.

Kdo mi pomůže