Finanční příspěvky na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti

Příspěvky jsou poskytovány na vybrané činnosti související s hospodařením v lesích a na vybrané myslivecké činnosti.

Objednat se na úřad
Objednat se na úřad
Na úřad bez čekání? Není problém. Zamluvte si konkrétní čas návštěvy.

Kdo může službu využít

Příspěvek může získat fyzická nebo právnická osoba, na kterou se podle lesního zákona vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa. U příspěvku na vybrané myslivecké činnosti pak uživatel honitby nebo vlastník psa či loveckého dravce.

Jak postupovat

U příspěvku na hospodaření v lesích podejte před zahájením prací Krajskému úřadu MSK pouze jedno ohlášení. Toto ohlášení je platné do konce kalendářního roku. Do 3 měsíců od ukončení prací podejte KÚ MSK úřadu žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích.

U příspěvku na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření podejte KÚ MSK do 31. srpna jednu žádost za honitbu za období předchozích 12 kalendářních měsíců.

U příspěvku na loveckého psa nebo dravce podejte žádost rovněž do 31. srpna.

Co musím doložit

Ohlášení i žádost o poskytnutí finančního příspěvku sestavte elektronicky prostřednictvím modulu pro žadatele (https://eagri.cz/MpZ). Následně je nutné žádost dodat také písemně nebo datovou schránkou.

Kdy bude vše hotovo

Pro vyřízení žádosti nejsou stanovené závazné lhůty. Vaší žádostí se ale budeme zabývat co nejdříve.

Kolik se platí

U této služby nejsou stanoveny žádné správní poplatky.

Kdo mi pomůže