Osvědčení řidiče v mezinárodní dopravě

Pokud chcete pro provozování mezinárodní dopravy využít řidiče, který není občanem členského státu nebo rezidentem, musíte pro něj získat osvědčení řidiče.

Osvědčení řidiče se vydává na jméno daného řidiče a platí až 5 let. Osvědčení má v držení podnikatel provozující dopravu a řidiči ho propůjčuje pro výkon práce.

Osvědčení musíte předložit na žádost oprávněného kontrolora. Podnikatel musí uchovat opis osvědčení, ve kterém je uvedené jak jméno řidiče, tak jméno podnikatele.

Osvědčení řidiče je platné, jen pokud jsou splněny podmínky pro jeho vydání. Podnikatel je povinen ihned oznámit změny týkající se podmínek, které jsou nutné pro vydání osvědčení.

Online podání žádosti
Online podání žádosti
Podejte žádost rychle a jednoduše z pohodlí domova.
Co je online podání žádosti? Více informací.
Objednat se na úřad
Objednat se na úřad
Na úřad bez čekání? Není problém. Zamluvte si konkrétní čas návštěvy.

Kdo může službu využít

O osvědčení může žádat podnikatel v silniční dopravě, který splňuje tyto podmínky:

  • je oprávněn k provozování silniční dopravy velkými vozidly
  • má sídlo v Moravskoslezském kraji
  • je držitelem eurolicence
  • zaměstnává řidiče, který není státním příslušníkem členského státu ani dlouhodobě pobývajícím rezidentem

Jak postupovat

Podejte žádost společně s přílohami na Krajský úřad MSK. Pokud splníte všechny podmínky, vystavíme vám osvědčení řidiče a jeho opis. Bude-li žádost obsahovat nedostatky, vyzveme vás k jejich odstranění.

Co musím doložit

K žádosti přiložte kopii těchto řidičových dokumentů:

  • průkaz totožnosti (pas)
  • povolení k pobytu
  • povolení pracovní činnosti
  • řidičský průkaz
  • doklad o sociálním pojištění
  • doklad o pracovněprávním vztahu (pracovní smlouva) mezi dopravcem a řidičem

Kdy bude vše hotovo

Pokud nejde vydat osvědčení bezodkladně, tak ho vydáme nejpozději do 30 dnů.

Kolik se platí

Za žádost o vydání osvědčení a jeho opisu je vyměřen správní poplatek v celkové výši 1 000 Kč.

Podejte žádost online pomocí e-identity a získejte 20% slevu!

Dokumenty ke stažení

Kdo mi pomůže