PROTOKOL O NEZAŘAZENÍ

popis Chcete předložit Protokol o nezařazení objektu do skupiny A či B?
uživatelé Protokol předkládá právnická či podnikající fyzická osoba nakládající s nebezpečnými chemickými látkami.
postup Předložení Protokolu o nezařazení objektu do skupiny A či B krajskému úřadu.
hodiny Při splnění všech podmínek je vydáno povolení do 30 až 60 dnů.
poplatek U této služby nejsou žádné poplatky.
JAK VÁM MŮŽEME DÁLE POMOCI?

 POPIS SLUŽBY

Předložení Protokolu o nezařazení do skupiny A či B krajskému úřadu.

 PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

Protokol je povinna předložit právnická či podnikající fyzická osoba nakládající s nebezpečnými chemickými látkami, které jsou včetně jejich množství specifikovány v zákoně o prevenci závažných havárií.

 JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

Protokol o nezařazení je předkládán krajskému úřadu. Krajský úřad posoudí protokol o nezařazení zaslaný uživatelem objektu. V případě, že zjistí skutečnosti odůvodňující zařazení objektu do skupiny A nebo do skupiny B, zahájí řízení o zařazení objektu do příslušné skupiny.
Protokol o nezařazení obsahuje:

  • Identifikační údaje objektu a jeho uživatele.
  • Seznam.
  • Popis výpočtu součtu poměrných množství nebezpečných látek umístěných v objektu.
  • Místo, datum a podpis fyzické osoby oprávněné jednat za uživatele objektu.

 JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

Při splnění všech podmínek je vydáno povolení do 30 až 60 dnů.

 JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

U této služby nejsou žádné poplatky.

§ Podrobnější popis služby


MÁTE DOTAZ K TÉTO SLUŽBĚ?


KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Jana Vanková

POMOHLY VÁM TYTO INFORMACE?

Prosím ohodnoťte svou zkušenost s touto službou.

SDÍLEJTE TUTO SLUŽBU

Další služby v kategorii


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo