NÁVRH NA ZAŘAZENÍ OBJEKTU DO SKUPINY A NEBO SKUPINY B

ZPĚT

1. Identifikační číslo:

2. Kód:

3. Název služby (životní situace):

Návrh na zařazení objektu do skupiny A nebo skupiny B

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Tato služba je určena pro provozovatele objektu, ve kterém je umístěna jedna nebo více nebezpečných látek v jednom nebo více zařízeních užívaných právnickou nebo podnikající fyzickou osobou.
Provozovatel objektu navrhne:

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

Právnická i podnikatelská fyzická osoba.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Provozovatel předloží návrh na zařazení objektu do skupiny A nebo do skupiny B (dále jen „návrh na zařazení“) krajskému úřadu do 1 měsíce ode dne, kdy množství nebezpečné látky umístěné v objektu dosáhne nejméně množství uvedeného v příloze č. 1 k tomuto zákonu v sloupci 2 tabulky I nebo II nebo součet poměrných množství nebezpečných látek umístěných v objektu dosáhne hodnoty 1.
Návrh na zařazení obsahuje:

 Viz formulář žádosti.
Krajský úřad posoudí návrh na zařazení předložený provozovatelem a rozhodne o zařazení objektu do skupiny A nebo do skupiny B.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Žadatel (právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba) podá návrh na zařazení krajskému úřadu příslušnému podle místa provozování objektu.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Oddělení odpadového hospodářství odboru životního prostředí a zemědělství.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář "Žádost o zařazení objektu do skupiny A nebo skupiny B".

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

U této služby nejsou žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

Jsou‑li splněny podmínky stanovené zákonem o prevenci závažných havárií, krajský úřad rozhodne o zařazení do 30 dnů.

Při nařízení ústního jednání, místního šetření, ve zvláště složitých případech a dalších případech specifikovaných v § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se lhůta prodlužuje.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

U této životní situace nejsou žádní další účastníci.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Na vyzvání příslušného referenta, jemuž je spis přidělen, upřesnit potřebné náležitosti, popřípadě se dostavit osobně k jednání.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

Podání lze učinit v elektronické podobě podpesané zaručeným elektronickým podpisem.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

-----------------------

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

-----------------------

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

správní tresty se ukládají podle § 51 zákona o prevenci závažných havárií.

21. Nejčastější dotazy:

-----------------------

22. Další informace:

-----------------------

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

Na webových stránkách Ministerstva životního prostředí.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

-----------------------

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor životního prostředí a zemědělství

26. Kontaktní osoba:

Ing. Jana Vanková, telefon: 595 622 689, e‑mail: jana.vankova@msk.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2021‑05‑17

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2021‑05‑17

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo