NÁVRH NA ZAŘAZENÍ OBJEKTU DO SKUPINY A NEBO SKUPINY B

ÚvodŽivotní prostředí a zemědělstvíOdpadové hospodářství a prevence závažných havárií › Návrh na zařazení objektu do skupiny A nebo skupiny B
popis Chcete předložit návrh na zařazení objektu do skupiny A či B?
uživatelé Návrh předkládá právnická či podnikající fyzická osoba nakládající s nebezpečnými chemickými látkami.
postup Předložením návrhu na zařazení objektu do skupiny A či B.
hodiny Při splnění všech podmínek je vydáno povolení do 30 až 60 dnů.
poplatek U této služby nejsou žádné poplatky.
JAK VÁM MŮŽEME DÁLE POMOCI?

 POPIS SLUŽBY

Zařazení objektu do skupina A nebo skupiny B dle zaslaného návrhu na zařazení.

 PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

Návrh na zařazení je povinna předložit právnická či podnikající fyzická osoba nakládající s nebezpečnými chemickými látkami, které jsou včetně jejich množství specifikovány v zákoně o prevenci závažných havárií.

 JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

Návrh na zařazení objektu do skupiny A nebo skupiny B je předkládán krajskému úřadu. Krajský úřad, po provedení správního řízení, rozhodne o zařazení objektu do skupiny A nebo skupiny B.
Návrh na zařazení obsahuje:
  • Identifikační údaje objektu a provozovatele.
  • Seznam.
  • Popis stávající nebo plánované činnosti provozovatele.
  • Popis a grafické znázornění okolí objektu.
  • Údaje o množství nebezpečných látek použitých při výpočtu součtu poměrných množství nebezpečných látek umístěných v objektu.
  • Popis výpočtu součtu poměrných množství nebezpečných látek umístěných v objektu.
  • Místo, datum a podpis fyzické osoby oprávněné jednat za provozovatele.

 JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

Při splnění všech podmínek je vydáno povolení do 30 až 60 dnů.

 JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

U této služby nejsou žádné poplatky.

§ Podrobnější popis služby


MÁTE DOTAZ K TÉTO SLUŽBĚ?


KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Jana Vanková

POMOHLY VÁM TYTO INFORMACE?

Prosím ohodnoťte svou zkušenost s touto službou.

SDÍLEJTE TUTO SLUŽBU

Další služby v kategorii


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo