POVOLENÍ K OBCHODOVÁNÍ S ODPADY

popis Chcete získat povolení k obchodování s odpady?
uživatelé Povolení může získat právnická i podnikatelská fyzická osoba.
postup Povolení obdržíte na základě podané žádosti.
hodiny Při splnění všech podmínek je vydáno povolení do 30 až 60 dnů.
poplatek U této služby zaplatíte poplatek ve výši 500 Kč.
JAK VÁM MŮŽEME DÁLE POMOCI?

 POPIS SLUŽBY

Služba je určena pro žadatele, kteří chtějí získat povolení k obchodování s odpady.

 PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

Povolení může získat právnická i podnikatelská fyzická osoba.

 JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

Pro vydání povolení k obchodování s odpady je potřeba podat žádost.
Žádost musí obsahovat:
  • Obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo (pokud žádá právnická osoba). Jméno a příjmení, obchodní firmu a sídlo (pokud žádá fyzická osoba).
  • Identifikační číslo žadatele.
  • Jméno, popřípadě jména a příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu fyzických osob oprávněných jednat jménem žadatele.
  • Seznam druhů a kategorie odpadu, na které se má povolení vztahovat.
  • Doložení kladné hodnoty odpadu (v případě potřeby).
POZN. Žadatel může být nad rámec uvedeného vyzván k doplnění žádosti o další podklady, které mohou vyplynout z charakteru řízení.

 JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

Při splnění všech podmínek je vydáno povolení do 30 až 60 dnů.

 JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

U této služby zaplatíte poplatek ve výši 500 Kč.

§ Podrobnější popis služby


MÁTE DOTAZ K TÉTO SLUŽBĚ?


KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Michal Rásocha, MBA

POMOHLY VÁM TYTO INFORMACE?

Prosím ohodnoťte svou zkušenost s touto službou.

SDÍLEJTE TUTO SLUŽBU

Další služby v kategorii


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo