ROZHODNUTÍ V POCHYBNOSTI, ZDA JE MOVITÁ VĚC ODPADEM

ÚvodŽivotní prostředí a zemědělstvíOdpadové hospodářství a prevence závažných havárií › Rozhodnutí v pochybnosti, zda je movitá věc odpadem
popis Chcete získat rozhodnutí o pochybnosti?
uživatelé Rozhodnutí může získat vlastník movité věci.
postup Rozhodnutí obdržíte na základě podané žádosti.
hodiny Při splnění všech podmínek je vydáno povolení do 30 až 60 dnů
poplatek U této služby nejsou žádné poplatky.
JAK VÁM MŮŽEME DÁLE POMOCI?

 POPIS SLUŽBY

Rozhodnutí v pochybnostech, zda je movitá věc odpadem.

 PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

Rozhodnutí může získat vlastník movité věci nebo osoba, která prokáže právní zájem.

 JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

Pro vydání rozhodnutí o pochybnostech, zda je movitá věc odpadem je potřeba podat žádost.
Žádost musí obsahovat:
  • Uvedení vlastníka movité věci a jeho identifikační údaje.
  • Jméno, popřípadě jména a příjmení a místo trvalého pobytu fyzických osob oprávněných jednat jménem žadatele.
  • Popis movité věci.
  • Popis vzniku movité věci.
  • Vyjádření vlastníka movité věci, zda se jedná o odpad nebo movitou věc.
POZN. Žadatel může být nad rámec uvedeného vyzván k doplnění žádosti o další podklady, které mohou vyplynout z charakteru řízení.

 JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

Při splnění všech podmínek je vydáno povolení do 30 až 60 dnů

 JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

U této služby nejsou žádné poplatky.

§ Podrobnější popis služby


MÁTE DOTAZ K TÉTO SLUŽBĚ?


KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Michal Rásocha, MBA

POMOHLY VÁM TYTO INFORMACE?

Prosím ohodnoťte svou zkušenost s touto službou.

SDÍLEJTE TUTO SLUŽBU

Další služby v kategorii


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo