VOLBA PŘÍSEDÍCÍCH KRAJSKÉHO SOUDU V OSTRAVĚ

ÚvodObčanské záležitosti › Volba přísedících Krajského soudu v Ostravě
popis Kandidujete na funkci přísedícího Krajského soudu v Ostravě?
uživatelé Podat žádost může občan České republiky.
postup Podáním vyplněného formuláře a doložením všech požadovaných příloh.
hodiny
poplatek U této služby nejsou žádné poplatky.
JAK VÁM MŮŽEME DÁLE POMOCI?

 POPIS SLUŽBY

Přísedící krajského soudu jsou do své funkce ustanovování zastupitelstvem vyššího územně správního celku. V případě Krajského soudu v Ostravě je to Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje, které volí přísedící krajského soudu. Přísedící jsou voleni do funkce na dobu 4 let.

 PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

Podat žádost může občan České republiky:

  • který je plně svéprávný a bezúhonný,
  • jehož zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že svou funkci bude řádně zastávat,
  • který v den ustanovení do funkce přísedícího krajského soudu dosáhne nejméně 30 let a souhlasí se svým ustanovením do této funkce.

 JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

Občan, který kandiduje na funkci přísedícího Krajského soudu v Ostravě:

  • vyplní formulář „Návrh člena zastupitelstva kraje“, který si sám nechá zastupitelem potvrdit.
  • K vyplněnému formuláři přiloží čestné prohlášení (nevyžaduje se u občanů narozených po 1. 12. 1971), prohlášení dle zákona o soudech, dotazník pro osobní údaje občana, aktuální výpis z Rejstříku trestů (ne starší než 1 měsíc), který si nechá vyhotovit na vlastní náklady, lustrační osvědčení (nevyžaduje se u občanů narozených po 1. 12. 1971)

Vyplněný formulář včetně jeho požadovaných příloh odevzdá občan osobně na krajský úřad, kde budou údaje ověřeny dle platného občanského průkazu.

Krajský úřad si následně vyžádá zprávu o bezúhonnosti občana z místa jeho trvalého bydliště a poté předloží podkladové materiály krajskému soudu k vyjádření.

Pokud vydá krajský soud kladné vyjádření, zpracuje krajský úřad materiál k volbě přísedících krajského soudu, který bude projednán v orgánech kraje.

 JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

U této služby nejsou žádné poplatky.

§ Podrobnější popis služby


MÁTE DOTAZ K TÉTO SLUŽBĚ?


KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Vladimíra Kociánová

POMOHLY VÁM TYTO INFORMACE?

Prosím ohodnoťte svou zkušenost s touto službou.

SDÍLEJTE TUTO SLUŽBU

Další služby v kategorii


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo