ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM

ÚvodŽivotní prostředí a zemědělstvíVodní hospodářství › Žádost o stavební povolení k vodním dílům
popis Chcete získat povolení ke stavbě, změně anebo změně užívání vodního díla?
uživatelé Povolení mohou získat fyzické i právnické osoby.
postup O povolení zažádáte podáním žádosti.
hodiny Žádost vyřídíme do 30 dnů, nejdéle do 3 měsíců.
poplatek Poplatky stanovíme podle typu stavby
JAK VÁM MŮŽEME DÁLE POMOCI? REZERVACE ČASU SCHŮZKY

 POPIS SLUŽBY

Krajský úřad může vydat povolení ke stavbě vodních děl:
  • Dotýkajících se hraničních vodních toků.
  • Souvisejících s vypouštěním odpadních vod do povrchových vod ze zdrojů znečištění o velikosti 10 000 ekvivalentních obyvatel nebo více.
  • Souvisejících s vypouštěním odpadních vod z těžby a zpracování uranových rud a jaderných elektráren a odpadních vod s obsahem nebezpečných látek do povrchových vod a vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných látek do kanalizace s výjimkou případů, kdy je instalováno zařízení s dostatečnou účinností.
  • Souvisejících se sanacemi podzemních vod.
  • Majících nádrž s celkovým objemem nad 1 mil. m3 nebo s výškou vzdutí nad 10 m ode dna základové výpusti.
V dalších případech se obraťte na místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

 PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

Povolení mohou získat fyzické i právnické osoby.

 JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

Povolení získáte podáním žádosti na předepsaném formuláři.

 CO POTŘEBUJI MÍT?

Vyplněnou žádost (příloha č. 8 vyhlášky č. 183/2018 Sb.).
Potřebné přílohy (8 až 15 příloh i více, které jsou uvedeny ve formuláři žádosti, počet se liší podle okolností).
Projektovou dokumentaci zpracovanou oprávněnou osobou ve trojím, příp. ve více vyhotoveních (podle okolností).

 JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

Žádost vyřídíme do 30 dnů, nejdéle do 3 měsíců.
V případě záměru dotýkajícího se hraničních vod se celková doba vyřízení prodlužuje v závislosti na délce jeho projednávání v hraniční komisi, a to řádově o několik měsíců.

 JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

Poplatky stanovíme podle typu stavby. Zpravidla se jedná o částky od 300 do 3 000 Kč. V případě, že se jedná o více souvisejících staveb, může se jednat i o součet několika poplatků.

§ Podrobnější popis služby


MÁTE DOTAZ K TÉTO SLUŽBĚ?


KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Jana Kroupová

POMOHLY VÁM TYTO INFORMACE?

Prosím ohodnoťte svou zkušenost s touto službou.

SDÍLEJTE TUTO SLUŽBU

Související a další služby v kategorii


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo