OSVĚDČENÍ PŮVODU ŽIVOČICHA ODCHOVANÉHO V LIDSKÉ PÉČI

ZPĚT

1. Identifikační číslo:

2. Kód:

3. Název služby (životní situace):

Osvědčení původu živočicha odchovaného v lidské péči

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Účelem zákona je prokázání původu pro živočichy odchované v lidské péči, dovezené či získané do držení. Orgány ochrany přírody vydávají rozhodnutí o tom, že se jedná o živočicha odchovaného v lidské péči, tzv. osvědčení o vzetí do evidence, dle § 54 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

Osvědčení mohou získat fyzické i právnické osoby.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

O vydání osvědčení může požádat orgán ochrany přírody ten, kdo:

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

O osvědčení zažádáte podáním písemné žádosti.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a zemědělství. Žádost o vydání osvědčení je třeba podat nejpozději do 30 dnů po narození živočicha odchovaného v lidské péči. Pokud se jedná o živočicha odchovaného v lidské péči dovezeného nebo získaného musí být žádost podána do 15 dnů ode dne, kdy k dovozu nebo získání došlo.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Žádost o vydání osvědčení, která obsahuje:

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Nejsou k dispozici.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

U této služby nejsou žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

Pokud orgán ochrany přírody nemá důvodné pochybnosti o zákonném původu jedince, vydá osvědčení pro živočicha odchovaného v lidské péči do 30 dnů od obdržení žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Obce, případně spolky nebo pobočné spolky s hlavním posláním ochrany přírody a krajiny.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Žádné

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

Elektronická podatelna: posta@msk.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon o ochraně přírody a krajiny.

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Odvolání podané u krajského úřadu k Ministerstvu životního prostředí ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Pokuta za přestupek, zrušení osvědčení

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

Nejsou k dispozici.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

Nejsou k dispozici.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Nejsou k dispozici.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor životního prostředí a zemědělství

26. Kontaktní osoba:

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2019‑08‑27

28. Popis byl naposledy aktualizován:

Dosud nebyl aktualizován

29. Datum konce platnosti popisu:

Není

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Nejsou

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo