OSVĚDČENÍ PŮVODU ŽIVOČICHA ODCHOVANÉHO V LIDSKÉ PÉČI

ÚvodŽivotní prostředí a zemědělstvíOchrana přírody a zemědělského půdního fondu › Osvědčení původu živočicha odchovaného v lidské péči
popis Potřebujete získat osvědčení původu živočicha odchovaného v lidské péči?
uživatelé Osvědčení mohou získat fyzické i právnické osoby.
postup O osvědčení zažádáte podáním písemné žádosti.
hodiny Žádost vyřídíme do 30 dnů.
poplatek U této služby nejsou žádné poplatky.
JAK VÁM MŮŽEME DÁLE POMOCI? E-PODÁNÍ REZERVACE ČASU SCHŮZKY

 POPIS SLUŽBY

Účelem je prokázání původu pro živočichy odchované v lidské péči, dovezené či získané do držení. Orgány ochrany přírody vydávají rozhodnutí o tom, že se jedná o živočicha odchovaného v lidské péči.

 PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

Osvědčení mohou získat fyzické i právnické osoby.

 JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

O vydání osvědčení může požádat orgán ochrany přírody ten, kdo:
  • Odchoval živočicha v lidské péči a nezaměnitelně a trvale jej označil (pevný uzavřený kroužek, mikročip). Pokud fyzické vlastnosti daného živočicha toto označení neumožňují, zajistil jiný způsob nezaměnitelné a trvalé identifikace (fotografie).
  • Získal do držení nezaměnitelně a trvale označeného nebo nezaměnitelně identifikovaného živočicha odchovaného v lidské péči z členského státu Evropských společenství v souladu s právem tohoto členského státu.
  • V souladu s předpisy v oblasti obchodování s ohroženými druhy dovezl ze třetí země nezaměnitelně a trvale označeného nebo nezaměnitelně identifikovaného živočicha odchovaného v lidské péči.
  • Žádost o vydání osvědčení je potřeba podat nejpozději do 30 dnů od narození živočicha odchovaného v lidské péči. Pokud se jedná o živočicha odchovaného v lidské péči dovezeného, nebo získaného z jiného členského státu EU nebo třetí země musí být žádost podána do 15 dnů ode dne kdy k dovozu nebo získání došlo.

 CO POTŘEBUJI MÍT?

Žádost o vydání osvědčení, která obsahuje:
  • Jméno, příjmení, datum narození a trvalý pobyt žadatele (vlastníka, držitele), pokud jde o fyzickou osobu.
  • Název, sídlo a identifikační číslo osoby žadatele (vlastníka, držitele), pokud jde o právnickou osobu.
  • Druh, datum odchovu, nezaměnitelné a trvalé označení, popřípadě další údaje upřesňující identifikaci jedince odchovaného v lidské péči; zákonný způsob získání živočicha odchovaného v lidské péči.
  • Nezaměnitelné, trvalé označení a původ rodičovských jedinců druhu.

 JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

Pokud orgán ochrany přírody nemá důvodné pochybnosti o zákonném původu jedince, vydá osvědčení pro živočicha odchovaného v lidské péči do 30 dnů od obdržení žádosti.

 JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

U této služby nejsou žádné poplatky.

§ Podrobnější popis služby


MÁTE DOTAZ K TÉTO SLUŽBĚ?


KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Monika Ryšková, MBA

POMOHLY VÁM TYTO INFORMACE?

Prosím ohodnoťte svou zkušenost s touto službou.

SDÍLEJTE TUTO SLUŽBU

Další služby v kategorii


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo