ŽÁDOST O VYVLASTNĚNÍ

ÚvodÚzemní plánování a stavební řád › Žádost o vyvlastnění
popis Připravujete stavbu dopravní infrastruktury a nepodařilo se vám uzavřít dohodu s vlastníky pozemků?
uživatelé O vyvlastnění může zažádat fyzická či právnická osoba.
postup O vyvlastnění zažádáte podáním písemné žádosti.
hodiny Krajský úřad má na vyřízení žádosti 60 dnů.
poplatek Za vydání rozhodnutí o vyvlastnění uhradíte poplatek ve výši 5 000 Kč.
JAK VÁM MŮŽEME DÁLE POMOCI?

 POPIS SLUŽBY

Za pomoci institutu vyvlastnění je možné za splnění zákonných podmínek dosáhnout omezení či odnětí vlastnického práva.

 PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

O vyvlastnění může zažádat fyzická či právnická osoba.

 JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

Řízení o vyvlastnění se zahajuje podáním žádosti. V té žadatel uvede především splnění podmínek pro vyvlastnění. Vyvlastňovací úřad následně v řízení vyhodnotí jejich splnění. Pokud dojde k závěru, že tyto podmínky byly splněny, rozhodne o vyvlastnění práv k pozemku nebo ke stavbě a o náhradě za vyvlastnění.

 CO POTŘEBUJI MÍT?

Průkaz totožnosti.
Plnou moc anebo pověření k zastupování (pokud je jednáno v zastoupení).
Žádost o vyvlastnění.
Katastrální mapu se zákresem pozemků a staveb navržených k vyvlastnění. Tato mapa musí být doplněná o další mapové podklady, které graficky znázorňují právní vztahy k nemovitostem v případech, že zatím nebyly v katastrálních mapách vyznačeny. Pokud se navrhuje vyvlastnění pouze části pozemku, připojí se i geometrický plán ve třech kopiích.
Územní rozhodnutí, pokud jeho vydání vyžaduje zvláštní právní předpis nebo společné povolení podle zvláštního právního předpisu a pokud není stavební úřad, který ho vydal, současně vyvlastňovacím úřadem.
Listiny prokazující splnění podmínky vyvlastnění, včetně prohlášení o tom, že se v dané lhůtě žadateli nepodařilo získat dohodou potřebná práva k pozemku nebo ke stavbě.
Znalecký posudek, který obsahuje obvyklou cenu i cenu podle oceňovacího předpisu (platného ke dni podané žádosti).
Znalecký posudek, který obsahuje výši náhrady pro oprávněného ze zaniklého věcného břemene (platného ke dni podané žádosti).
Dohodu vyvlastňovaného o rozdělení náhrady s těmi, kterým na vyvlastňovaném pozemku nebo stavbě váznou věcná práva, která zaniknou vyvlastněním (pokud byla tato dohoda uzavřena před podáním žádosti).

 JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

Krajský úřad má na vyřízení žádosti 60 dnů.

 JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

Za vydání rozhodnutí o vyvlastnění uhradíte poplatek ve výši 5 000 Kč.

§ Úplný popis služby podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.


MÁTE DOTAZ K TÉTO SLUŽBĚ?


KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. arch. Hana Krupníková

POMOHLY VÁM TYTO INFORMACE?

Prosím ohodnoťte svou zkušenost s touto službou.

smajlík - nejlepší smajlík - dobrý smajlík - špatný smajlík - nejhorší

SDÍLEJTE TUTO SLUŽBU

Další služby v kategorii


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo