PŘIPOMÍNKY ČI NÁMITKY K NÁVRHU AKTUALIZACE ČI NOVÝCH ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

ÚvodÚzemní plánování a stavební řád › Připomínky či námitky k návrhu aktualizace či nových Zásad…
popis Chcete podat připomínku či námitku k návrhu aktualizace či nových Zásad územního rozvoje?
uživatelé Námitku či připomínku mohou podat fyzické anebo právnické osoby, obce, oprávnění investoři a zástupci veřejnosti.
postup Připomínku či námitku podáte přes e-podání nebo písemně.
hodiny Informace o přesných lhůtách u této služby najdete na stránce níže.
poplatek U této služby nejsou žádné poplatky.
JAK VÁM MŮŽEME DÁLE POMOCI? E-PODÁNÍ REZERVACE ČASU SCHŮZKY

 POPIS SLUŽBY

Připomínky ke zveřejněnému návrhu aktualizace/nových Zásad územního rozvoje, včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, může před společným projednáním podat každý.
V rámci jeho veřejného projednání mohou podat námitky dotčené obce, oprávněný investor a zástupce veřejnosti a připomínky každý.

 PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

Námitku či připomínku mohou podat fyzické anebo právnické osoby, obce, oprávnění investoři a zástupci veřejnosti.

 JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

Ve fázi společného jednání:

 • K návrhu aktualizace/nových Zásad územního rozvoje, včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, může každý uplatnit písemné připomínky do 30 dnů ode dne jeho doručení veřejnou vyhláškou.
 • Pokud je aktualizace Zásad územního rozvoje pořizována zkráceným postupem, společné jednání o jejím návrhu neprobíhá.
 • K vyhodnocení připomínek uplatněných ve fázi společného jednání dochází v rámci úpravy návrhu pro veřejné projednání. Písemné vyhodnocení připomínek, včetně odůvodnění, je součástí odůvodnění vydané aktualizace/nových Zásad územního rozvoje.

Ve fázi veřejného projednání:

 • Námitky proti návrhu aktualizace/nových Zásad územního rozvoje s odůvodněním a vymezením dotčeného území mohou podat dotčené obce, oprávněný investor a zástupce veřejnosti do 7 dnů ode dne veřejného projednání.
 • Ve stejné lhůtě může každý uplatnit připomínky k návrhu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj.
 • K vyhodnocení námitek a připomínek uplatněných ve fázi veřejného projednání dochází v rámci úpravy návrhu po veřejném projednání.
Písemné rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek, včetně odůvodnění, je součástí odůvodnění vydané aktualizace/nových Zásad územního rozvoje.

 CO POTŘEBUJI MÍT?

Plnou moc nebo pověření, pokud podatel námitky nebo připomínky jedná v zastoupení.
Zmocnění zástupce veřejnosti, které se dokládá:

 • Seznamem občanů obce nebo kraje anebo obyvatel, kteří podávají shodnou připomínku.
 • Podpisovou listinou výše zmíněných ve formátu:
  • Jméno a příjmení.
  • Trvalý pobyt nebo pobyt, popř. adresa místa pobytu v zahraničí.
  • Podpis s prohlášením, že: „Jmenovaného zástupce veřejnosti zmocňuji k podání námitky na základě věcně shodné připomínky a k projednání této námitky podle stavebního zákona, a prohlášením zástupce veřejnosti.“

Prohlášení musí obsahovat jméno a příjmení zástupce veřejnosti, jeho trvalý pobyt nebo pobyt a podpis, že toto zmocnění přijímá. JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

Ve fázi společného jednání lze připomínku uplatnit do 30 dnů ode dne doručení návrhu aktualizace/nových Zásad územního rozvoje veřejnou vyhláškou.
Ve fázi veřejného projednání lze námitku/připomínku uplatnit do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání.
K později uplatněným námitkám a připomínkám se nepřihlíží.

 JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

U této služby nejsou žádné poplatky.

§ Podrobnější popis služby


MÁTE DOTAZ K TÉTO SLUŽBĚ?


KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. arch. Hana Krupníková

POMOHLY VÁM TYTO INFORMACE?

Prosím ohodnoťte svou zkušenost s touto službou.

SDÍLEJTE TUTO SLUŽBU

Další služby v kategorii


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo