VYDÁNÍ POTVRZENÍ O ÚDAJÍCH ZE SBÍREK LISTIN A DRUHOPISŮ MATRIČNÍCH KNIH

ÚvodObčanské záležitostiVydání potvrzení o údajích ze sbírek listin a druhopisů… › Popis služby podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.
ZPĚT NA DETAIL SLUŽBY

1. Identifikační číslo:

2. Kód:

3. Název služby (životní situace):

Vydání potvrzení o údajích ze sbírek listin a druhopisů matričních knih

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Vydání potvrzení o údajích nalezených ve sbírkách listin k matričním zápisům (informace o narození, uzavření manželství, nebo úmrtí).
Matriční úřad, úřad s rozšířenou působností nebo krajský úřad vydá potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin, kterou vede, nebo v druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958:

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

Matriční úřad, úřad s rozšířenou působností nebo krajský vydá potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin, kterou vede, nebo v druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958:

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Potvrzení o údajích ze sbírek listin nebo druhopisů matričních knih získáte zasláním žádosti příslušnému úřadu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Podat (zaslat) žádost o vydání potvrzení úřadu, který vede příslušnou sbírku listin.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad, oddělení všeobecné správy.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Doklad prokazující příbuzenský poměr k osobě, o jejíž údaje se jedná.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Za každou stránku A4 zaplatíte 50 Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

Doba pro vydání potvrzení o údajích ve sbírkách listin je 30 až 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

18. Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí o nevyhovění žádosti o vydání potvrzení ze sbírky listin lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů k Ministerstvu vnitra prostřednictvím krajského úřadu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

Na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad

26. Kontaktní osoba:

Ing. Lydie Drobná, telefon 595 622 168, e‑mail: lydie.drobna@msk.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2019‑08‑21

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2019‑08‑21

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo