VYDÁNÍ POTVRZENÍ O ÚDAJÍCH ZE SBÍREK LISTIN A DRUHOPISŮ MATRIČNÍCH KNIH

ÚvodObčanské záležitostiVydání potvrzení o údajích ze sbírek listin a druhopisů… › Popis služby podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.
ZPĚT

1. Identifikační číslo:

2. Kód:

3. Název služby (životní situace):

Vydání potvrzení o údajích ze sbírek listin a druhopisů matričních knih

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Vydání potvrzení o údajích nalezených ve sbírkách listin k matričním zápisům (informace o narození, uzavření manželství, nebo úmrtí).
Matriční úřad, úřad s rozšířenou působností nebo krajský úřad vydá potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin, kterou vede, nebo v druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958:

UPOZORNĚNÍ:
K získání informací ze sbírek listin a druhopisů matričních knih k narození, uzavření manželství a úmrtí (např. hodina narození, příčina úmrtí), která nastala na území statutárního města Ostrava, je nutné se obrátit na Magistrát města Ostrava, odbor vnitřních věcí, oddělení správních činností.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

Matriční úřad, úřad s rozšířenou působností nebo krajský vydá potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin, kterou vede, nebo v druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958:

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Potvrzení o údajích ze sbírek listin nebo druhopisů matričních knih získáte zasláním žádosti příslušnému úřadu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Podat (zaslat) žádost o vydání potvrzení úřadu, který vede příslušnou sbírku listin.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad, oddělení všeobecné správy.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Doklad prokazující příbuzenský poměr k osobě, o jejíž údaje se jedná.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Můžete si vyplnit Žádost o poskytnutí údajů ze sbírek listin a zaslat jí poštou nebo datovou schránkou na krajský úřad.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Za každou stránku A4 zaplatíte 50 Kč.
Využijte E-PODÁNÍ a získejte 20% slevu ze správního poplatku!

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

Doba pro vydání potvrzení o údajích ve sbírkách listin je 30 až 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

18. Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí o nevyhovění žádosti o vydání potvrzení ze sbírky listin lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů k Ministerstvu vnitra prostřednictvím krajského úřadu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

Na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad

26. Kontaktní osoba:

Bc. Markéta Hlubocká, telefon 595 622 535, e‑mail: marketa.hlubocka@msk.cz 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2019‑08‑21

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2021‑02‑23

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo