VYDÁNÍ POTVRZENÍ O ÚDAJÍCH ZE SBÍREK LISTIN A DRUHOPISŮ MATRIČNÍCH KNIH

ÚvodObčanské záležitosti › Vydání potvrzení o údajích ze sbírek listin a druhopisů…
popis Potřebujete potvrzení o údajích ve sbírkách listin a druhopisech matričních knih k matričním zápisům?
uživatelé O potvrzení údajů může zažádat fyzická osoba (za splnění daných okolností a podmínek).
postup Potvrzení o údajích ze sbírek listin nebo druhopisů matričních knih získáte zasláním žádosti příslušnému úřadu.
hodiny Doba pro vydání potvrzení o údajích ve sbírkách listin je 30 až 60 dnů.
poplatek Za každou stránku A4 zaplatíte 50 Kč.
JAK VÁM MŮŽEME DÁLE POMOCI? REZERVACE ČASU SCHŮZKY

 POPIS SLUŽBY

Vydání potvrzení o údajích nalezených ve sbírkách listin k matričním zápisům (informace o narození, uzavření manželství, nebo úmrtí).
Matriční úřad, úřad s rozšířenou působností nebo krajský úřad vydá potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin, kterou vede, nebo v druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958:
  • Fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (manžel, partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci), jejím sourozencům a dále zmocněncům těchto osob.
  • Pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků.
  • Statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, pokud jde o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949.
  • Fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

 PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

O potvrzení údajů může zažádat fyzická osoba (za splnění daných okolností a podmínek).

 JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

Potvrzení získáte podáním žádosti úřadu, který příslušnou sbírku vede.

 CO POTŘEBUJI MÍT?

Doklad prokazující příbuzenský poměr k osobě, o jejíž údaje se jedná.

 JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

Doba pro vydání potvrzení o údajích ve sbírkách listin je 30 až 60 dnů.

 JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

Za každou stránku A4 zaplatíte 50 Kč.

§ Úplný popis služby podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.


MÁTE DOTAZ K TÉTO SLUŽBĚ?


KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Lydie Drobná

POMOHLY VÁM TYTO INFORMACE?

Prosím ohodnoťte svou zkušenost s touto službou.

smajlík - nejlepší smajlík - dobrý smajlík - špatný smajlík - nejhorší

SDÍLEJTE TUTO SLUŽBU

Další služby v kategorii


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo