VYDÁNÍ POTVRZENÍ O ÚDAJÍCH ZE SBÍREK LISTIN A DRUHOPISŮ MATRIČNÍCH KNIH

ÚvodObčanské záležitosti › Vydání potvrzení o údajích ze sbírek listin a druhopisů…
popis Potřebujete potvrzení o údajích ve sbírkách listin a druhopisech matričních knih k matričním zápisům?
uživatelé O potvrzení údajů může zažádat fyzická osoba (za splnění daných okolností a podmínek).
postup Potvrzení o údajích ze sbírek listin nebo druhopisů matričních knih získáte zasláním žádosti příslušnému úřadu.
hodiny Doba pro vydání potvrzení o údajích ve sbírkách listin je 30 až 60 dnů.
poplatek Za každou stránku A4 zaplatíte 50 Kč.
JAK VÁM MŮŽEME DÁLE POMOCI? E-PODÁNÍ REZERVACE ČASU SCHŮZKY

 POPIS SLUŽBY

Vydání potvrzení o údajích nalezených ve sbírkách listin k matričním zápisům (informace o narození, uzavření manželství, nebo úmrtí).
Matriční úřad, úřad s rozšířenou působností nebo krajský úřad vydá potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin, kterou vede, nebo v druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958:
  • Fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (manžel, partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci), jejím sourozencům a dále zmocněncům těchto osob.
  • Pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků.
  • Statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, pokud jde o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949.
  • Fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.
UPOZORNĚNÍ:
K získání informací ze sbírek listin a druhopisů matričních knih k narození, uzavření manželství a úmrtí (např. hodina narození, příčina úmrtí), která nastala na území statutárního města Ostrava, je nutné se obrátit na Magistrát města Ostrava, odbor vnitřních věcí, oddělení správních činností.

 PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

O potvrzení údajů může zažádat fyzická osoba (za splnění daných okolností a podmínek).

 JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

Potvrzení získáte podáním žádosti úřadu, který příslušnou sbírku vede.

 CO POTŘEBUJI MÍT?

Doklad prokazující příbuzenský poměr k osobě, o jejíž údaje se jedná.
Můžete si vyplnit Žádost o poskytnutí údajů ze sbírek listin a zaslat jí poštou nebo datovou schránkou na krajský úřad.

 JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

Doba pro vydání potvrzení o údajích ve sbírkách listin je 30 až 60 dnů.

 JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

Za každou stránku A4 zaplatíte 50 Kč.
Využijte E-PODÁNÍ a získejte 20% slevu ze správního poplatku!

§ Podrobnější popis služby


MÁTE DOTAZ K TÉTO SLUŽBĚ?


KONTAKTNÍ OSOBA

Bc. Markéta Hlubocká

POMOHLY VÁM TYTO INFORMACE?

Prosím ohodnoťte svou zkušenost s touto službou.

SDÍLEJTE TUTO SLUŽBU

Další služby v kategorii


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo