NABYTÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ PROHLÁŠENÍM

ÚvodObčanské záležitostiNabytí státního občanství prohlášením › Popis služby podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.
ZPĚT

1. Identifikační číslo:

2. Kód:

3. Název služby (životní situace):

Nabytí státního občanství prohlášením

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Statní občanství České republiky může získat: 

Prohlášení může dále podat i bývalý československý státní občan, který měl před odchodem do ciziny trvalý pobyt na území České republiky nebo České socialistické republiky, pokud není ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky.
Fyzická osoba, jejíž alespoň jeden z rodičů nebo prarodičů je nebo byl bývalým občanem, může státní občanství České republiky nabýt prohlášením, pokud není ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky.
Rodiče, popřípadě jeden z nich, mohou pro dítě učinit samostatné prohlášení podle předchozího odstavce.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

Státní občanství České republiky může prohlášením získat fyzická osoba, která splňuje dané podmínky:

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Státní občanství získáte kladným vyřízením vašeho prohlášení příslušným úřadem.
Pro získání státního občanství České republiky je třeba osobně učinit prohlášení u krajského úřadu příslušného podle místa trvalého pobytu žadatele. V zahraničí u zastupitelského úřadu České republiky.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Pro získání státního občanství České republiky je třeba osobně učinit prohlášení u krajského úřadu příslušného podle místa trvalého pobytu žadatele. V zahraničí u zastupitelského úřadu České republiky.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad, oddělení všeobecné správy.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

K prohlášení podle § 31:

 K prohlášení podle § 35:

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Za učinění prohlášení zaplatíte 500,- Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

Doba pro vyřízení získání státního občanství ČR je 30 až 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky).

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí o tom, že prohlašovatel prohlášením státní občanství České republiky nenabyl, lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů k Ministerstvu vnitra prostřednictvím krajského úřadu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Prohlašovatel se dopustí přestupku tím, že uvede v prohlášení nepravdivý nebo neúplný údaj. Za přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

Na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad

26. Kontaktní osoba:

Bc. Božena Krpcová, telefon 595 622 478, e‑mail: bozena.krpcova@msk.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2019‑08‑21

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2021‑02‑23

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo