ŽÁDOST O ÚHRADU NÁKLADŮ NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NEBO JEJICH AKTUALIZACE

ÚvodÚzemní plánování a stavební řád › Žádost o úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu…
popis Chcete zažádat o úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu nebo jeho aktualizace?
uživatelé O úhradu nákladů mohou zažádat obce, které změny územního plánu nebo jeho aktualizace vydaly.
postup O úhradu nákladů zažádáte podáním žádosti u krajského úřadu.
hodiny V případě přiznání úhrady nákladů je do 30 dnů doručen žadateli návrh smlouvy.
poplatek U této služby nejsou žádné poplatky.
JAK VÁM MŮŽEME DÁLE POMOCI? E-PODÁNÍ REZERVACE ČASU SCHŮZKY

 POPIS SLUŽBY

Žádost o úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu a aktualizace Zásad územního rozvoje MS kraje.

 PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

O úhradu nákladů mohou zažádat obce, které změny územního plánu nebo jeho aktualizace vydaly.

 JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

Podání žádosti o úhradu nákladů na předepsaném formuláři, včetně všech příloh.
  • Přílohy:
    • Smlouva o dílo mezi žadatelem a zpracovatelem změny územního plánu.
    • Doklad o úhradě nákladů.
    • Pokud jedná žadatel v zastoupení – plná moc anebo pověření zástupce.
Krajský úřad prověří správnost žádosti a úplnost přiložených dokladů. V případě, že objeví nějaké nedostatky, vyzve žadatele k jejich odstranění.
Do 30 dnů ode dne rozhodnutí rady kraje o žádosti bude žadateli buď odeslán návrh smlouvy, nebo mu budou sděleny důvody, pro které nebylo žádosti vyhověno.

 CO POTŘEBUJI MÍT?

K žádosti o úhradu nákladů se přikládá:
  • Smlouva o dílo se zpracovatelem změny územního plánu.
  • Doklad o úhradě nákladů.
  • Pověření nebo plná moc, pokud je žadatel zastoupen.

 JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

V případě přiznání úhrady nákladů je do 30 dnů ode dne rozhodnutí rady kraje o žádosti doručen žadateli návrh smlouvy.

 JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

U této služby nejsou žádné poplatky.

§ Podrobnější popis služby


MÁTE DOTAZ K TÉTO SLUŽBĚ?


KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. arch. Hana Krupníková

POMOHLY VÁM TYTO INFORMACE?

Prosím ohodnoťte svou zkušenost s touto službou.

SDÍLEJTE TUTO SLUŽBU

Další služby v kategorii


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo