POZBYTÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ

ÚvodObčanské záležitostiPozbytí státního občanství › Popis služby podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.
ZPĚT

1. Identifikační číslo:

2. Kód:

3. Název služby (životní situace):

Pozbytí státního občanství

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Občanství České republiky se můžete vzdát prohlášením o vzdání se státního občanství České republiky, a pokud splňujete tyto podmínky:

Do prohlášení lze zahrnout i dítě (v případě, že chce prohlášení učinit jen jeden z rodičů dítěte, je nutné předložit souhlas druhého rodiče s jeho úředně ověřeným podpisem). Souhlas druhého rodiče se nevyžaduje, pokud:
O pozbytí státního občanství může pro dítě zažádat jeho zákonný zástupce anebo opatrovník pokud: Opatrovník k prohlášení připojí pravomocné rozhodnutí soudu o svém ustanovení.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

Státní občan České republiky pozbývá státní občanství České republiky prohlášením o vzdání se státního občanství České republiky, jestliže splňuje současně tyto podmínky:

Do prohlášení lze zahrnout i dítě. Je-li prohlášení pouze jedním z rodičů dítěte, je nutné předložit souhlas druhého rodiče s jeho úředně ověřeným podpisem s tím, aby dítě pozbylo státní občanství České republiky. Souhlas druhého rodiče se nevyžaduje, pokud byl rodičovské odpovědnosti zbaven, výkon jeho rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven, není-li jeho pobyt, pokud žije mimo území České republiky, znám nebo zemřel. Jestliže oba rodiče zemřeli, byli zbaveni rodičovské odpovědnosti, výkon jejich rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven, nebo není-li jejich pobyt, pokud žijí mimo území České republiky, znám, může prohlášení o pozbytí státního občanství České republiky učinit pro dítě jeho zákonný zástupce nebo opatrovník; souhlas rodičů se v takových případech nevyžaduje. Opatrovník k prohlášení připojí pravomocné rozhodnutí soudu o svém ustanovení.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Pro pozbytí státního občanství musíte učinit prohlášení u krajského úřadu příslušného podle místa trvalého pobytu žadatele. V zahraničí u zastupitelského úřadu České republiky.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Učiněním prohlášení před příslušným úřadem.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad, oddělení všeobecné správy.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

U této služby nejsou žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

Doba pro vyřízení žádosti je 30 až 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky).

18. Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí o tom, že prohlašovatel prohlášením státní občanství České republiky nepozbyl, lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů k Ministerstvu vnitra prostřednictvím krajského úřadu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

Na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad

26. Kontaktní osoba:

Bc. Božena Krpcová, telefon 595 622 478, e‑mail: bozena.krpcova@msk.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2019‑08‑21

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2021‑02‑23

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo