POZBYTÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ

ÚvodObčanské záležitosti › Pozbytí státního občanství
popis Chcete se vzdát státního občanství České republiky?
uživatelé Občanství se může vzdát státní občan České republiky, který se trvale zdržuje v cizině, není v České republice přihlášen k trvalému pobytu a je zároveň občanem cizího státu anebo žádá o získání cizího státního občanství.
postup Občanství se vzdáte prohlášením před příslušným úřadem.
hodiny Doba pro vyřízení žádosti je 30 až 60 dnů.
poplatek U této služby nejsou žádné poplatky.
JAK VÁM MŮŽEME DÁLE POMOCI? REZERVACE ČASU SCHŮZKY

 POPIS SLUŽBY

Občanství České republiky se můžete vzdát prohlášením o vzdání se státního občanství České republiky, a pokud splňujete tyto podmínky:
 • Trvale se zdržujete v cizině.
 • Nejste v České republice přihlášeni k trvalému pobytu.
 • Jste zároveň občanem cizího státu nebo žádáte o získání cizího státního občanství a občanství České republiky se chcete vzdát v této souvislosti.
Do prohlášení lze zahrnout i dítě (v případě, že chce prohlášení učinit jen jeden z rodičů dítěte, je nutné předložit souhlas druhého rodiče s jeho úředně ověřeným podpisem). Souhlas druhého rodiče se nevyžaduje, pokud:
 • Byl rodičovské odpovědnosti zbaven.
 • Výkon jeho rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven.
 • Žije mimo území České republiky a jeho pobyt není znám.
 • Zemřel.
 O pozbytí státního občanství může pro dítě zažádat jeho zákonný zástupce anebo opatrovník pokud:
 • Oba rodiče zemřeli.
 • Byli zbaveni rodičovské odpovědnosti.
 • Výkon jejich rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven.
 • Žijí mimo území České republiky a jejich pobyt není znám.
 Opatrovník k prohlášení připojí pravomocné rozhodnutí soudu o svém ustanovení.

 PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

Občanství se může vzdát státní občan České republiky, který se trvale zdržuje v cizině, není v České republice přihlášen k trvalému pobytu a je zároveň občanem cizího státu anebo žádá o získání cizího státního občanství.

 JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

Pro pozbytí státního občanství musíte učinit prohlášení u krajského úřadu příslušného podle místa trvalého pobytu žadatele. V zahraničí u zastupitelského úřadu České republiky.

 CO POTŘEBUJI MÍT?

Doklad o státním občanství České republiky.
Doklad prokazující pobyt v zahraničí.
Doklad o nabytí cizího státního občanství nebo doklad prokazující přislíbení nabytí cizího státního občanství.

 JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

Doba pro vyřízení žádosti je 30 až 60 dnů.

 JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

U této služby nejsou žádné poplatky.

§ Podrobnější popis služby


MÁTE DOTAZ K TÉTO SLUŽBĚ?


KONTAKTNÍ OSOBA

Bc. Božena Krpcová

POMOHLY VÁM TYTO INFORMACE?

Prosím ohodnoťte svou zkušenost s touto službou.

SDÍLEJTE TUTO SLUŽBU

Další služby v kategorii


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo