POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH A NA VYBRANÉ MYSLIVECKÉ ČINNOSTI

ZPĚT

1. Identifikační číslo:

2. Kód:

3. Název služby (životní situace):

Poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Příspěvky jsou poskytovány na vybrané činnosti související s hospodařením v lesích (např. na přirozenou a umělou obnovu lesních porostů, zajištění lesních porostů, výchovu lesních porostů) a na vybrané myslivecké činnosti (např. založení a údržba zvěřních políček, pořízení lapacích zařízení, betonových nor na lov lišek a odchytových zařízení na prasata divoká).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

Příspěvek může získat fyzická nebo právnická osoba, na kterou se podle lesního zákona vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa. U příspěvku na vybrané myslivecké činnosti pak uživatel honitby.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

U příspěvku na hospodaření v lesích před zahájením prací v období od 1. července do 30. června žadatel doručí krajskému úřadu ohlášení.
Do 3 měsíců od splnění předmětu příspěvku (od ukončení prací) doručí žadatel krajskému úřadu žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích, nejpozději do 30. června.
U příspěvku na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření doručí žadatel krajskému úřadu jednu žádost za honitbu do 31. srpna za období předcházejících 12 kalendářních měsíců.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

O příspěvek zažádáte podáním žádosti (osobně, písemně anebo prostřednictví datové schránky).

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství odboru životního prostředí a zemědělství.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Pro jednotlivé předměty příspěvku jsou v nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů stanoveny formuláře ohlášení, žádosti a základní náležitosti žádosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře ohlášení, žádosti a její základní náležitosti stanovuje nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

U této služby nejsou žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

Žádosti se vyřizují průběžně dle pořadí, v jakém byly zaregistrovány pro projednání, to je dle data doručení žádosti.
Závazné lhůty pro vyřízení žádosti nejsou stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Odborný lesní hospodář, který potvrzuje:

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Součinnost při provádění kontroly provedení předmětu příspěvku.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

elektronická podatelna: posta@msk.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Nejsou. Na poskytnutí finančního příspěvku není právní nárok.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Neposkytnutí finančního příspěvku.

21. Nejčastější dotazy:

Kde nalezneme formuláře pro poskytnutí příspěvků?

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

Na webových stránkách Ministerstva zemědělství.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor životního prostředí a zemědělství.

26. Kontaktní osoba:

Ing. Marcela Síbrová, telefon 595 622 988, e‑mail: marcela.sibrova@msk.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2018‑01‑18

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2018‑01‑18

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo