POVOLENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ NA SILNICI A JINÉ ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACE

ÚvodDoprava › Povolení stavebních prací na silnici a jiné zvláštní…
popis Potřebujete získat povolení stavebních prací na silnici I. třídy, uložit do silnice podzemní vedení, pořádat soutěž anebo třeba natáčet film?
uživatelé O povolení žádá ten, kdo má na jeho vydání zájem anebo kvůli jehož činnosti má být povolení vydáno.
postup O povolení zažádáte osobně anebo podáním písemné žádosti.
hodiny Žádost vyhodnotíme za 30 až 60 dnů.
poplatek Za povolení zaplatíte 100 Kč, 500 Kč nebo 1 000 Kč podle doby trvání zvláštního užívání.
JAK VÁM MŮŽEME DÁLE POMOCI? E-PODÁNÍ REZERVACE ČASU SCHŮZKY

 POPIS SLUŽBY

Povolení stavebních prací na silnici a jiné zvláštní užívání komunikace (stavební práce, vyhrazená parkování, provoz stánků, audiovizuální tvorba apod.).

 PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

O povolení žádá ten, kdo má na jeho vydání zájem anebo kvůli jehož činnosti má být povolení vydáno.

 JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

Pro získání povolení je potřeba mít:
  • Pravomocně ukončené správní řízení.
  • Předchozí souhlas vlastníka silnice.
  • Souhlas Policie České republiky, pokud může být ovlivněna bezpečnost nebo plynulost silničního provozu.
Žádost o povolení musí obsahovat:
  • Přesné určení místa, účelu a doby zvláštního užívání a způsobu jeho realizace.
  • Jméno a příjmení toho, kdo má za průběh zvláštního užívání zodpovídat, jeho datum narození, telefon a adresu (u právních osob jejich název, sídlo a IČO).
  • Odhadovaný vliv na bezpečnost a plynulost provozu na daném úseku a návrh řešení této situace.
  • Povolení k provozování předmětu činnosti v rámci zvláštního užívání (pokud je zapotřebí).
  • Stanovisko dotčených správních úřadů, pokud je zapotřebí podle zvláštních předpisů.

 CO POTŘEBUJI MÍT?

Doklad totožnosti.
Žádost.
Souhlas vlastníka pozemní komunikace.
Souhlas Policie České republiky, pokud může být ovlivněna bezpečnost nebo plynulost silničního provozu.

 JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

Žádost vyhodnotíme za 30 až 60 dnů.

 JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

Za povolení zaplatíte 100 Kč, 500 Kč nebo 1 000 Kč dle doby trvání zvláštního užívání.
Využijte E-PODÁNÍ a získejte 20% slevu ze správního poplatku!

§ Podrobnější popis služby


MÁTE DOTAZ K TÉTO SLUŽBĚ?


KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Pavel Kolář

POMOHLY VÁM TYTO INFORMACE?

Prosím ohodnoťte svou zkušenost s touto službou.

SDÍLEJTE TUTO SLUŽBU

Další služby v kategorii


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo