STANOVENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU

ÚvodÚzemní plánování a stavební řádStanovení stavebního úřadu › Popis služby podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.
ZPĚT

1. Identifikační číslo:

2. Kód:

3. Název služby (životní situace):

Stanovení stavebního úřadu

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Určení příslušného stavebního úřadu krajským úřadem.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

Žádost o určení mohou podat fyzické i právnické osoby.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Žádá‑li investor (fyzická či právnická osoba) o umístění, povolení či ohlášení stavby, která se má uskutečnit ve správním obvodu dvou a více stavebních úřadů, krajský úřad může stanovit, že řízení provede a rozhodnutí vydá některý ze stavebních úřadů, v jehož správním obvodu se má stavba nebo opatření uskutečnit.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Určení příslušného stavebního úřadu proběhne na základě podané žádosti.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Odbor územního plánování a stavebního řádu:

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Pro podání žádosti není stanoven formulář.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

U této služby nejsou žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

Pokud nejde záležitost vyřešit bezodkladně, vyřídí ji krajský úřad do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Žádní další účastníci (dotčení) nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Nejsou.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

Elektronické podání se zaručeným elektronickým podpisem.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Nejsou.

21. Nejčastější dotazy:

Jaké podklady je nutno předložit spolu se žádostí?

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

Ustanovení § 13 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor územního plánování a stavebního řádu

26. Kontaktní osoba:

Ing. Zuzana Ševčíková, telefon 595 622 135, e‑mail: zuzana.sevcikova@msk.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2017‑30‑11

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2023-03-01

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Žádost je možné podat i písemně.

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo