VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA K UMÍSTĚNÍ VYJMENOVANÉHO ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ

ÚvodŽivotní prostředí a zemědělstvíOchrana ovzduší a integrovaná prevence › Vydání závazného stanoviska k umístění vyjmenovaného zdroje…
popis Potřebujete vydat závazné stanovisko k umístění vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší?
uživatelé Závazné stanovisko může získat osoba, která umístění zamýšlí.
postup O závazné stanovisko zažádáte podáním žádosti.
hodiny Žádost vyhodnotíme ve lhůtě 30 až 60 dnů.
poplatek U této služby nejsou žádné poplatky.
JAK VÁM MŮŽEME DÁLE POMOCI? REZERVACE ČASU SCHŮZKY

 POPIS SLUŽBY

Žádost o vydání závazného stanoviska k umístění vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší. Vyjmenovaným zdrojem znečišťování ovzduší se rozumí jedna nebo více činností uvedená v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší.

 PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

Závazné stanovisko může získat osoba, která umístění zamýšlí.

 JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

Vyřízení žádosti vychází z programů zlepšování kvality ovzduší a z úrovně znečištění znečišťujícími látkami, které mají stanoven imisní limit. Závazné stanovisko tak může obsahovat podmínky pro umístění zdroje znečištění.

 CO POTŘEBUJI MÍT?

Žádost.
Ostatní podklady a jejich rozsah závisí na typu stacionárního zdroje. Většinou je nezbytné doložit projektovou dokumentaci nebo technickou zprávu, odborný posudek a rozptylovou studii.
Rozsah podkladů doporučujeme zkonzultovat s pracovníkem krajského úřadu, odboru ŽPZ.

 JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

Žádost vyhodnotíme ve lhůtě 30 až 60 dnů.

 JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

U této služby nejsou žádné poplatky.

§ Podrobnější popis služby


MÁTE DOTAZ K TÉTO SLUŽBĚ?


KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Radmila Hybnerová

POMOHLY VÁM TYTO INFORMACE?

Prosím ohodnoťte svou zkušenost s touto službou.

SDÍLEJTE TUTO SLUŽBU

Další služby v kategorii


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo