VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA K PROVEDENÍ STAVBY VYJMENOVANÉHO ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ

ZPĚT

1. Identifikační číslo:

2. Kód:

3. Název služby (životní situace):

Vydání závazného stanoviska k provedení stavby vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Vydání závazného stanoviska orgánu ochrany ovzduší k provedení stavby (její změny) stacionárního zdroje znečišťování ovzduší uvedeného v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, které je podkladem pro povolení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

Závazné stanovisko může získat stavebník zařízení.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Závazné stanovisko k provedení stavby vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší může jeho provozovatel získat na základě podané žádosti. Vyřízení žádosti vychází z programů zlepšování kvality ovzduší a z úrovně znečištění znečišťujícími látkami, které mají stanoven imisní limit. Závazné stanovisko tak může obsahovat podmínky pro stavbu zdroje znečištění (popř. pro její změny).

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

O závazné stanovisko zažádáte podáním žádosti.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Oddělení ochrany ovzduší a integrované prevence odboru životního prostředí a zemědělství.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Žádost.
Ostatní podklady a jejich rozsah závisí na typu stacionárního zdroje. Ve většině případů je nezbytné doložit projektovou dokumentaci nebo technickou zprávu a odborný posudek.
Rozsah podkladů doporučujeme zkonzultovat s pracovníkem krajského úřadu, odboru ŽPZ.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře nejsou stanovené.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

U této služby nejsou žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

Žádost vyhodnotíme ve lhůtě 30 až 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Žádní další účastníci (dotčení) nejsou. Česká inspekce životního prostředí může vydat vyjádření.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

elektronická podatelna: posta@msk.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Závazné stanovisko lze přezkoumat v rámci odvolacího řízení vedeného proti rozhodnutí, jehož bylo podkladem.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Žádné.

21. Nejčastější dotazy:

Dotazy k potřebě zpracování rozptylové studie a odborného posudku. Odpovědi na tyto dotazy je nutno řešit individuálně s pracovníky oddělení ochrany ovzduší a integrované prevence, kteří vyhodnotí situaci v návaznosti na konkrétní typ zdroje.

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor životního prostředí a zemědělství.

26. Kontaktní osoba:

Ing. Radmila Hybnerová, telefon 595 622 927, e‑mail: radmila.hybnerova@msk.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2017-10-17

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2017-10-17

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo