OZNÁMENÍ POPLATKU ZA ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ

ZPĚT

1. Identifikační číslo:

2. Kód:

3. Název služby (životní situace):

Oznámení poplatku za znečišťování ovzduší

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Vydání platebního výměru, kterým se stanoví výše poplatku za znečišťování ovzduší.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

O určení poplatku žádá provozovatel zdroje znečištění.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Plátce musí do 31. března roku, který následuje po skončení poplatkového období, podat poplatkové přiznání.
Přiznání se nemusí podávat v případě, pokud se jedná o plátce, u kterého je celková výše poplatků za provozovnu za poplatkové období menší než 50 000 Kč.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Oznámení poplatkového přiznání podáváte přes integrovaný systém ISPOP (www.ispop.cz).

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Oddělení ochrany ovzduší a integrované prevence odboru životního prostředí a zemědělství.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Žádné.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář pro "Poplatkové přiznání" je k dispozici ke stažení na webových stránkách ISPOP.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

U této služby uhradíte poplatek, který stanovíme na základě poplatkového přiznání.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

Výši poplatku vám oznámíme do 4 měsíců od podání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Žádní další účastníci (dotčení) nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

webové stránky ISPOP.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Odvolání, do 30 dnů od data doručení platebního výměru.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Pokuta do výše 500.000 Kč za nepodání poplatkového přiznání řádně a včas (dle § 25 odst. 2 písm. m) a odst. 7 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů).

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor životního prostředí a zemědělství.

26. Kontaktní osoba:

Ing. Radmila Hybnerová, telefon 595 622 927, e‑mail: radmila.hybnerova@msk.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2017-10-17

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2017-10-17

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo