OBNOVA NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY

ÚvodKultura a památková péče › Obnova národní kulturní památky
popis Jste vlastníkem národní kulturní památky a chcete ji opravit, rekonstruovat, restaurovat anebo jinak upravit?
uživatelé O obnovu památky mohou zažádat pouze vlastníci národní kulturní památky.
postup Pro obnovu národní kulturní památky musí její vlastník předem získat souhlas krajského úřadu.
hodiny V případech, ve kterých nelze rozhodnout bezodkladně, je rozhodnutí vydáno do 30 dnů. Je potřeba počítat i s dobou nutnou pro vytvoření znaleckého posudku.
poplatek U této služby nejsou žádné poplatky.
JAK VÁM MŮŽEME DÁLE POMOCI? E-PODÁNÍ

 POPIS SLUŽBY

V případě, že chce vlastník národní kulturní památky provést její opravu, rekonstrukci, restaurování anebo jinou úpravu, musí předem získat závazné stanovisko krajského úřadu.
Krajský úřad provede správní řízení, ve kterém se rozhodne, zda jsou navrhované práce z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné. Dále stanoví podmínky, za kterých lze tyto práce připravovat a provést.
V případech, o kterých je příslušný rozhodovat i stavební úřad, vydá krajský úřad rozhodnutí, ve kterém posoudí i to, jestli jsou navrhované úpravy přípustné z hlediska zájmů státní památkové péče a i v tomto případě stanoví podmínky, za kterých jde práce připravovat a provádět. V tomto případě ale nebude rozhodnutí vydáno ve správním řízení a nebude mít povahu správního rozhodnutí.

 PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

O obnovu památky mohou zažádat pouze vlastníci národní kulturní památky.

 JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

Vlastník národní kulturní památky provede u krajského úřadu podání, ze kterého musí být jasné:
 • Jaké kulturní památky se týká.
 • Co přesně se v podání navrhuje.
V žádosti o vydání závazného stanoviska / v žádosti o povolení obnovy musejí být uvedeny tyto informace:
 • Název a umístění památky včetně rejstříkového čísla Ústředního seznamu kulturních památek ČR.
 • Popis současného stavu památky s uvedením závad.
 • Předpokládaný rozsah obnovy.
 • Investor obnovy (organizace nebo občan).
 • Předpoklad celkových nákladů a termíny provedení obnovy.
 • Předpokládaný přínos obnovy pro další využití národní kulturní památky.
V žádosti o restaurování musejí být uvedeny tyto informace:
 • Název, umístění a popis národní kulturní památky včetně rejstříkového čísla Ústředního seznamu kulturních památek ČR.
 • Popis současného stavu památky a uvedením závad a příčin porušení.
 • Navrhovaný způsob restaurátorského zásahu.
 • Investor restaurování (organizace nebo občan).
 • Předpoklad celkových nákladů a termíny provedení.
 • Předpokládaný výsledek zásahu včetně požadavků na prezentaci.

 JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

Pokud nejde rozhodnout bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí do 30 dnů od zahájení řízení.
K těm se připočítává doba až 30 dnů, pokud je potřeba:
 • Nařídit ústní jednání nebo místní šetření.
 • Předvolat, předvést anebo doručit veřejnou vyhlášku osobám, kterým se prokazatelně nedaří doručovat.
 • Popř. se jedná o zvlášť složitý případ.
Dále se připočítává doba nutná pro zpracování znaleckého posudku anebo k doručení do ciziny.
Povinným dokladem pro rozhodnutí krajského úřadu je vyjádření od Národního památkového ústavu. Kvůli tomu nelze ve správních řízeních rozhodovat bezodkladně.

 JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

U této služby nejsou žádné poplatky.

§ Podrobnější popis služby


MÁTE DOTAZ K TÉTO SLUŽBĚ?


KONTAKTNÍ OSOBA

Mgr. Karin Vitásková

POMOHLY VÁM TYTO INFORMACE?

Prosím ohodnoťte svou zkušenost s touto službou.

SDÍLEJTE TUTO SLUŽBU

Další služby v kategorii


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo