UDĚLENÍ LICENCE KE ZPRACOVÁNÍ LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH PLÁNŮ A OSNOV

ÚvodŽivotní prostředí a zemědělstvíLesní hospodářství, myslivost a rybářství › Udělení licence ke zpracování lesních hospodářských plánů a…
popis Chcete získat licenci ke zpracování lesních hospodářských plánů a osnov?
uživatelé Licenci může získat fyzická i právnická osoba.
postup Licenci získáte podáním žádosti.
hodiny Bezchybně podanou žádost se všemi náležitostmi vyřídíme ve lhůtě 30 až 60 dnů.
poplatek U této služby nejsou žádné poplatky.
JAK VÁM MŮŽEME DÁLE POMOCI? E-PODÁNÍ REZERVACE ČASU SCHŮZKY

 POPIS SLUŽBY

Krajský úřad uděluje licenci ke zpracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov.

 PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

Licenci může získat fyzická i právnická osoba.

 JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

Pro získání licence je potřeba splnit tyto podmínky:
 • Dosažení věku 18 let.
 • Státní občanství České republiky nebo občanství členského státu Evropské unie.
 • Způsobilost k právním úkonům.
 • Bezúhonnost.
 • Odborné lesnické vzdělání.
 • Odborná lesnická praxe.

 CO POTŘEBUJI MÍT?

Pokud je žadatelem o udělení licence fyzická osoba, žádost o udělení licence obsahuje:
 • Jméno a příjmení.
 • Trvalý pobyt.
 • Rodné číslo.
 • Číslo občanského průkazu.
 • Obchodní jméno, pokud pod tímto jménem podniká.
 • Identifikační číslo, bylo-li mu přiděleno.
 • Označení předmětu licence, o jejíž udělení je žádáno, popř. i doba, na kterou je licence žádána.
 • Úředně ověřenou kopii dokladu o dosažení odborného lesnického vzdělání (vysokoškolské vzdělání lesnického směru).
 • Popis dosavadní odborné lesnické praxe žadatele s uvedením počtu let trvání praxe (odborná praxe žadatele musí být alespoň deset let).
Pokud je žadatelem o udělení licence právnická osoba, žádost o udělení licence obsahuje:
 • Obchodní jméno.
 • Sídlo a právní formu žadatele.
 • Jméno a příjmení a trvalý pobyt osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem žadatele.
 • Identifikační číslo.
 • Výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší než tři měsíce.
 • Označení předmětu licence, o jejíž udělení je žádáno, popř. i doba, na kterou je licence žádána.
 • Jméno a příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo a číslo občanského průkazu odpovědného zástupce.
 • Úředně ověřenou kopii dokladu o dosažení odborného lesnického vzdělání odpovědným zástupcem (vysokoškolské vzdělání lesnického směru).
 • Popis dosavadní odborné lesnické praxe odpovědného zástupce s uvedením počtu let trvání praxe (odborná praxe žadatele musí být alespoň deset let).

 JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

Bezchybně podanou žádost se všemi náležitostmi vyřídíme ve lhůtě 30 až 60 dnů.

 JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

U této služby nejsou žádné poplatky.

§ Podrobnější popis služby


MÁTE DOTAZ K TÉTO SLUŽBĚ?


KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Marcela Síbrová

POMOHLY VÁM TYTO INFORMACE?

Prosím ohodnoťte svou zkušenost s touto službou.

SDÍLEJTE TUTO SLUŽBU

Další služby v kategorii


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo