ŽÁDOST O SOUHLAS VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU

ÚvodŽivotní prostředí a zemědělstvíVodní hospodářstvíŽádost o souhlas vodoprávního úřadu › Popis služby podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.
ZPĚT

1. Identifikační číslo:

45

2. Kód:

9

3. Název služby (životní situace):

Žádost o souhlas vodoprávního úřadu

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Souhlas vodoprávního úřadu potřebujete mít ke stavbám, zařízením, popřípadě činnostem, které mohou ovlivnit vodní poměry. Konkrétně:

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

O souhlas mohou zažádat fyzické i právnické osoby.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Souhlas získáte podáním žádosti na předepsaném formuláři. Na základě charakteru žádosti může vodoprávní úřad také stanovit podmínky i dobu, na kterou se souhlas uděluje.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Souhlas získáte na základě podané žádosti.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Oddělení vodního hospodářství odboru životního prostředí a zemědělství.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Žádost obsahující:

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Vzory žádostí jsou uvedeny ve vyhlášce č. 432/2001 Sb., o dokladech žádostí o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Vzory žádostí jsou k dispozici ke stažení také na webových stránkách Moravskoslezského kraje v části Životní prostředí - Voda - Vzory žádostí.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

U této služby nejsou žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

Žádost vyřídíme do 30 dnů, ve výjimečných případech do 3 měsíců.
Celková doba vyřízení u žádostí týkajících se hraničních vod se prodlužuje v závislosti na době projednání v hraničních komisích.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Dle § 116 odst. 1 písm. e) a § 125a odst. 1 písm. e) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor životního prostředí a zemědělství.

26. Kontaktní osoba:

Ing. Táňa Třakošová, telefon 595 622 919, e‑mail: tana.traskosova@msk.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2017-10-13

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2017-10-13

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo