ŽÁDOST O SOUHLAS VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU

ÚvodŽivotní prostředí a zemědělstvíVodní hospodářství › Žádost o souhlas vodoprávního úřadu
popis Potřebujete získat souhlas vodoprávního úřadu ke stavbám zařízení anebo činnostem, které mohou ovlivnit vodní poměry?
uživatelé O souhlas mohou zažádat fyzické i právnické osoby.
postup Souhlas získáte na základě podané žádosti.
hodiny Žádost vyřídíme do 30 dnů, ve výjimečných případech do 3 měsíců.
poplatek U této služby nejsou žádné poplatky.
JAK VÁM MŮŽEME DÁLE POMOCI? E-PODÁNÍ REZERVACE ČASU SCHŮZKY

 POPIS SLUŽBY

Souhlas vodoprávního úřadu potřebujete mít ke stavbám, zařízením, popřípadě činnostem, které mohou ovlivnit vodní poměry. Konkrétně:
 • Ke stavbám a zařízením na pozemcích, na kterých se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích, které s takovými pozemky sousedí a vodní poměry budou ovlivněny.
 • Ke zřizování dálkových potrubí a stavbám, které umožňují podzemní skladování látek v zemských dutinách, dále skladům, skládkám, popřípadě nádržím, pokud jejich provoz může významně ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.
 • Ke stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových územích.
 • Ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku.
 • Ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů.
 • K úložným místům pro nakládání s těžebním odpadem nebo k rozhodnutí o povinnosti shromažďovat a upravovat znečištěnou vodu a průsaky podle jiného právního předpisu.
 • K vrtům pro využívání energetického potenciálu podzemních vod, ze kterých se neodebírá nebo nečerpá podzemní voda.
 • K ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur podle jiného právního předpisu.

 PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

O souhlas mohou zažádat fyzické i právnické osoby.

 JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

Souhlas získáte podáním žádosti na předepsaném formuláři. Na základě charakteru žádosti může vodoprávní úřad také stanovit podmínky i dobu, na kterou se souhlas uděluje.

 CO POTŘEBUJI MÍT?

Žádost obsahující:
 • Jméno a trvalý pobyt fyzické osoby.
 • Název, identifikační údaje a sídla právnické osoby.
 • Základní popis stavby, zařízení anebo činnosti.
 • Katastrální území.
 • Parcelní čísla pozemků.
 • Vyplněnou žádost (příloha č. 11 vyhlášky č. 183/2018 Sb.) doloženou zpravila 7 přílohami uvedenými ve formuláři žádosti (dle okolností).

 JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

Žádost vyřídíme do 30 dnů, ve výjimečných případech do 3 měsíců.
Celková doba vyřízení u žádostí týkajících se hraničních vod se prodlužuje v závislosti na době projednání v hraničních komisích.

 JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

U této služby nejsou žádné poplatky.

§ Podrobnější popis služby


MÁTE DOTAZ K TÉTO SLUŽBĚ?


KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Táňa Třaskošová

POMOHLY VÁM TYTO INFORMACE?

Prosím ohodnoťte svou zkušenost s touto službou.

SDÍLEJTE TUTO SLUŽBU

Další služby v kategorii


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo