INTEGROVANÁ PREVENCE

ÚvodŽivotní prostředí a zemědělstvíOchrana ovzduší a integrovaná prevenceIntegrovaná prevence › Popis služby podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.
ZPĚT

1. Identifikační číslo:

2. Kód:

3. Název služby (životní situace):

Integrovaná prevence

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Výkon veřejné správy podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, zejména vydávání, přezkumy a změny integrovaných povolení.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

O vydání anebo změnu může zažádat provozovatel zařízení.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Vydání anebo změnu získáte na základě podané žádosti anebo ohlášením.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Pro vydání integrovaného povolení anebo pro změnu je potřeba podat žádost anebo ohlášení.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Oddělení ochrany ovzduší a integrované prevence odboru životního prostředí a zemědělství.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

V případě zastoupení plnou moc či pověření.
Rozsah podkladů doporučujeme zkonzultovat s pracovníkem krajského úřadu, odboru ŽPZ.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Poplatky činí 0 Kč až 30 000 Kč podle typu žádosti.
Využijte E-PODÁNÍ a získejte 20% slevu ze správního poplatku!

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

V případě žádosti o vydání či podstatnou změnu integrovaného povolení jsou stanoveny lhůty v § 8, § 9 a § 13 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.
V ostatních případech platí lhůty dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Podle § 7 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

elektronická podatelna: posta@msk.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k Ministerstvu životního prostředí, podáním učiněným u správního orgánu, který vydal rozhodnutí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Přestupky jsou upraveny v § 37 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy:

Kompletnost žádosti, a zda zařízení spadá či nespadá do působnosti zákona o integrované prevenci.

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Žádné.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor životního prostředí a zemědělství.

26. Kontaktní osoba:

Ing. Michal Dreksa, telefon 595 622 392, e‑mail: michal.dreksa@msk.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2017-10-17

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2017-10-17

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo