ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU K MÍŠENÍ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ NAVZÁJEM NEBO S OSTATNÍMI ODPADY

ÚvodŽivotní prostředí a zemědělstvíOdpadové hospodářství a prevence závažných havárií › Žádost o udělení souhlasu k míšení nebezpečných odpadů…
popis Chcete získat souhlas k míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady?
uživatelé Souhlas může získat právnická i podnikatelská fyzická osoba.
postup Souhlas obdržíte na základě podané žádosti.
hodiny Při splnění všech podmínek je souhlas vydán do 30 až 60 dnů.
poplatek U této služby nejsou žádné poplatky.
JAK VÁM MŮŽEME DÁLE POMOCI? E-PODÁNÍ REZERVACE ČASU SCHŮZKY

 POPIS SLUŽBY

V současné době nelze podat e-podání z důvodu nové legislativy a aktualizace formulářů.
Tato služba je určena pro provozovatele zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů.

 PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

Souhlas může získat právnická i podnikatelská fyzická osoba.

 JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

O souhlas k míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady zažádáte podáním žádosti.

 CO POTŘEBUJI MÍT?

V žádosti je nezbytné uvést:
  • Identifikační údaje žadatele (podnikatelské oprávnění).
  • Identifikační číslo zařízení (pokud se nejedná o nové zařízení), pro které má být souhlas vydán.
  • Seznam odpadů podle Katalogu odpadů, které budou tvořit výslednou směs, předpokládané roční množství odpadů, materiálů a látek, které budou v zařízení míšeny.
  • Popis technologie míšení (technologie nesmí ohrozit životní prostředí a zdraví lidí, musí být v souladu s nejlepšími dostupnými technikami).
POZN. Žadatel může být nad rámec uvedeného vyzván k doplnění žádosti o další podklady, které mohou vyplynout z charakteru řízení.

 JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

Při splnění všech podmínek je souhlas vydán do 30 až 60 dnů.

 JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

U této služby nejsou žádné poplatky.

§ Podrobnější popis služby


MÁTE DOTAZ K TÉTO SLUŽBĚ?


KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Michal Rásocha, MBA

POMOHLY VÁM TYTO INFORMACE?

Prosím ohodnoťte svou zkušenost s touto službou.

SDÍLEJTE TUTO SLUŽBU

Další služby v kategorii


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo