VÝJIMKA Z OCHRANNÝCH PODMÍNEK OHROŽENÝCH ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH DRUHŮ ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ

ÚvodŽivotní prostředí a zemědělstvíOchrana přírody a zemědělského půdního fondu › Výjimka z ochranných podmínek ohrožených zvláště chráněných…
popis Potřebujete udělit výjimku z ochranných podmínek ohrožených zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů?
uživatelé Udělení výjimky mohou získat fyzické i právnické osoby.
postup Výjimku získáte podáním písemné žádosti.
hodiny Žádosti vyřizujeme průběžně do 30 až 90 dnů.
poplatek U této služby nejsou žádné poplatky.
JAK VÁM MŮŽEME DÁLE POMOCI? E-PODÁNÍ REZERVACE ČASU SCHŮZKY

 POPIS SLUŽBY

Krajský úřad povoluje v rámci své územní působnosti výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v kategorii ohrožených, silně ohrožených a kriticky ohrožených (viz příloha č. II a III. vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny.
Nevztahuje se na území chráněných krajinných oblastí, národních přírodních památek a národních přírodních rezervací.

 PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

Udělení výjimky mohou získat fyzické i právnické osoby.

 JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

Výjimku lze povolit pouze v případě, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody.
U zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, které jsou předmětem ochrany podle práva Evropské unie, lze výjimku povolit jen tehdy, pokud:
 • Je dán některý z níže uvedených důvodů:
  • V zájmu ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a ochrany přírodních stanovišť.
  • V zájmu prevence závažných škod, zejména na úrodě, dobytku, lesích, rybolovu, vodách a ostatních typech majetku.
  • V zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti nebo z jiných naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu, včetně důvodů sociálního a ekonomického charakteru a důvodů s příznivými důsledky nesporného významu pro životní prostředí.
  • Pro účely výzkumu a vzdělávání, opětovného osídlení určitého území populací druhu nebo opětovného vysazení v původním areálu druhu a chovu a pěstování nezbytných pro tyto účely, včetně umělého rozmnožování rostlin.
  • V případě zvláště chráněných druhů ptáků pro odchyt, držení nebo jiné využívání ptáků v malém množství
 • Neexistuje jiné uspokojivé řešení.
 • Povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany.

 CO POTŘEBUJI MÍT?

Řádně odůvodněnou a vyplněnou žádost.
Popis záměru.
V případě stavby relevantní část projektové dokumentace.
Hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na zvláště chráněné druhy.

 JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

Žádosti vyřizujeme průběžně do 30 až 90 dnů.

 JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

U této služby nejsou žádné poplatky.

§ Podrobnější popis služby


MÁTE DOTAZ K TÉTO SLUŽBĚ?


KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Lenka Peichlová

POMOHLY VÁM TYTO INFORMACE?

Prosím ohodnoťte svou zkušenost s touto službou.

SDÍLEJTE TUTO SLUŽBU

Další služby v kategorii


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo