PROCES POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZPĚT

1. Identifikační číslo:

68

2. Kód:

9

3. Název služby (životní situace):

Proces posuzování vlivů na životní prostředí

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Žádost o posouzení vlivu stavby, zařízení, činnosti anebo technologie na životní prostředí a veřejné zdraví. Jedná se o posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 100/2001 Sb.").

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

Každá fyzická nebo právnická osoba (oznamovatel), která hodlá provádět stavbu, zařízení, činnost nebo technologii nebo jejich změnu podléhající zákonu č. 100/2001 Sb.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Jedná se o záměr uvedený v příloze č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. nebo ovlivňující podle stanoviska orgánu ochrany přírody předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Záměr lze s příslušným úřadem předběžné projednat podle § 15 zákona č. 100/2001 Sb.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Předložením oznámení, které je zpracované ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., eventuálně dokumentace ve smyslu § 8 téhož zákona.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství odboru životního prostředí a zemědělství.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Oznámení zpracované ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb. Doporučuje se, aby toto oznámení zpracovala osoba, která je držitelem autorizace ve smyslu uvedeného zákona.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář není předepsán. Náležitosti oznámení jsou uvedeny v příloze č. 3 a 3a zákona č. 100/2001 Sb.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

U této služby nejsou žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

elektronická podatelna: posta@msk.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí o závěru zjišťovacího řízení se lze odvolat k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u příslušného krajského úřadu, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení. Odvolat se může oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona č. 100/2001 Sb.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Žádné.

21. Nejčastější dotazy:

Je nutno konkrétní záměr posuzovat podle zákona č. 100/2001 Sb.?

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

Na webových stránkách české informační agentury životního prostředí Cenia  a Ministerstva životního prostředí.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Nejsou.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor životního prostředí a zemědělství.

26. Kontaktní osoba:

Mgr. Kateřina Hujíková, telefon 595 622 504, e‑mail: katerina.hujikova@msk.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2017-11-01

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2017-10-12

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo