POVOLENÍ VÝJIMKY Z OBECNĚ STANOVENÝCH LOVNÝCH MĚR PRO JEDNOTLIVÉ DRUHY RYB, Z OBECNĚ STANOVENÝCH DOB JEJICH HÁJENÍ A Z OBECNÝCH STANOVENÝCH ZPŮSOBŮ LOVU

ZPĚT NA DETAIL SLUŽBY

1. Identifikační číslo:

112

2. Kód:

9

3. Název služby (životní situace):

Povolení výjimky z obecně stanovených lovných měr pro jednotlivé druhy ryb, z obecně stanovených dob jejich hájení a z obecných stanovených způsobů lovu

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Krajský úřad povoluje výjimky z obecně stanovených lovných měr pro jednotlivé druhy ryb, z obecně stanovených dob jejich hájení a z obecných stanovených způsobů lovu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

Výjimku může získat uživatel rybářského revíru.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Výjimky lze povolit v případě zjištění přemnožení nebo zeslabení populace daného druhu ryb.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

O výjimku zažádáte podáním žádosti.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství odboru životního prostředí a zemědělství.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Žádost o povolení výjimky.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře nejsou stanovené.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

U této služby nejsou žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

Bezchybně podanou žádost se všemi náležitostmi vyřídíme ve lhůtě 30 až 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Žádní další účastníci (dotčení) nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

elektronická podatelna: posta@msk.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Odvolání je možno podat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu zemědělství, prostřednictvím krajského úřadu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Pokuta až do výše 5.000 Kč u fyzické osoby.
Pokuta až do výše 50.000 Kč u právnické osoby a podnikající fyzické osoby.

21. Nejčastější dotazy:

Jaké jsou náležitosti žádosti.

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Nejsou

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor životního prostředí a zemědělství.

26. Kontaktní osoba:

Ing. Kamil Peichl, telefon 595 622 766, e‑mail: kamil.peichl@msk.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2017-10-16

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2017-10-16

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo