ŽÁDOST O VYDÁNÍ POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VODOVODU NEBO KANALIZACE

ZPĚT

1. Identifikační číslo:

66

2. Kód:

9

3. Název služby (životní situace):

Žádost o vydání povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Osoba, která hodlá provozovat vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu, požádá krajský úřad o vydání povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

Povolení mohou získat právnické a podnikající fyzické osoby.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Krajský úřad vydá povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace jen osobě, která:

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

O povolení zažádáte podáním žádosti.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Oddělení vodního hospodářství odboru životního prostředí a zemědělství.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

V žádosti je nutné uvést identifikační čísla z vybraných údajů majetkové evidence podle § 5 pro vodovody nebo kanalizace.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář žádosti je uveden v příloze vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. Formulář je k dispozici ke stažení také na webových stránkách Moravskoslezského kraje v části Životní prostředí - Voda - Vzory žádostí:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

U této služby nejsou žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

Žádost vyřídíme do 30, případně až do 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Vlastník vodovodu nebo kanalizace, pokud není shodný s žadatelem.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne doručení k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným u úřadu, který rozhodnutí vydal, tj. u krajského úřadu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Dle § 32 až § 34 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor životního prostředí a zemědělství.

26. Kontaktní osoba:

Ing. Milena Pazderníková, telefon 595 622 936, e‑mail: milena.pazdernikova@msk.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2017-10-13

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2017-10-13

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo