ŽÁDOST O VYDÁNÍ POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VODOVODU NEBO KANALIZACE

ÚvodŽivotní prostředí a zemědělstvíVodní hospodářství › Žádost o vydání povolení k provozování vodovodu nebo…
popis Chcete získat povolení k provozování veřejného vodovodu nebo kanalizace?
uživatelé Povolení mohou získat právnické a podnikající fyzické osoby.
postup O povolení zažádáte podáním žádosti.
hodiny Žádost vyřídíme do 30, případně až do 60 dnů.
poplatek U této služby nejsou žádné poplatky.
JAK VÁM MŮŽEME DÁLE POMOCI? E-PODÁNÍ REZERVACE ČASU SCHŮZKY

 POPIS SLUŽBY

Pokud chcete provozovat vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu, musíte získat povolení k jejich provozování.

 PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

Povolení mohou získat právnické a podnikající fyzické osoby.

 JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

Povolení vydáme osobě, která:
  • Má oprávnění k provozování živnosti „Provozování vodovodů a kanalizací“.
  • Vlastní vodovod nebo kanalizaci, popř. s jejich vlastníkem uzavřela smlouvu, která jí opravňuje vodovod nebo kanalizaci provozovat.
  • Splňuje kvalifikaci odpovídající požadavkům na provozování vodovodů nebo kanalizací v závislosti na počtu fyzických osob trvale využívajících tyto vodovody nebo kanalizace.

 CO POTŘEBUJI MÍT?

Vyplněný formulář žádosti.
Kopii živnostenského oprávnění.
Kopii smlouvy, kterou uzavřela osoba podávající žádost s vlastníkem vodovodu nebo kanalizace.
Kopii písemné dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů nebo kanalizací v případech, kdy vodovod nebo kanalizace provozně souvisí s vodovodem nebo kanalizací jiného vlastníka.
Úředně ověřené doklady o vzdělání a praxi odborného zástupce provozovatele.
Souhlas odborného zástupce provozovatele s výkonem této funkce (podpis musí být úředně ověřen).
V žádosti je nutné uvést identifikační čísla z vybraných údajů majetkové evidence pro vodovody nebo kanalizace.

 JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

Žádost vyřídíme do 30, případně až do 60 dnů.

 JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

U této služby nejsou žádné poplatky.

§ Podrobnější popis služby


MÁTE DOTAZ K TÉTO SLUŽBĚ?


KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Milena Pazderníková

POMOHLY VÁM TYTO INFORMACE?

Prosím ohodnoťte svou zkušenost s touto službou.

SDÍLEJTE TUTO SLUŽBU

Související a další služby v kategorii


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo