ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU K UPUŠTĚNÍ OD TŘÍDĚNÍ NEBO ODDĚLENÉHO SOUSTŘEĎOVÁNÍ ODPADŮ

ÚvodŽivotní prostředí a zemědělstvíOdpadové hospodářství a prevence závažných havárií › Žádost o udělení souhlasu k upuštění od třídění nebo…
popis Chcete získat souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného soustřeďování odpadů?
uživatelé Souhlas může získat právnická i podnikatelská fyzická osoba.
postup Souhlas obdržíte na základě podané žádosti.
hodiny Při splnění všech podmínek je souhlas vydán do 30 až 60 dnů.
poplatek U této služby zaplatíte poplatek ve výši 1 000 Kč.
JAK VÁM MŮŽEME DÁLE POMOCI? E-PODÁNÍ REZERVACE ČASU SCHŮZKY

 POPIS SLUŽBY

Tato služba je určena pro provozovatele zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů, pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění nebo oddělené soustřeďování nutné.

 PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

Souhlas může získat právnická i podnikatelská fyzická osoba.

 JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

O souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného soustřeďování odpadů zažádáte podáním žádosti.

 CO POTŘEBUJI MÍT?

V žádosti je potřeba uvést:
  • Identifikační údaje žadatele (podnikatelské oprávnění).
  • Identifikační číslo zařízení (pokud se nejedná o nové zařízení), pro které má být souhlas vydán.
  • Seznam odpadů podle Katalogu odpadů, které budou tvořit směs, informaci, jak bude se směsí dále nakládáno a doložení, kam bude směs odpadů předávána (např. smlouva, potvrzení od oprávněné osoby, která provozuje zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů).
POZN. Žadatel může být nad rámec uvedeného vyzván k doplnění žádosti o další podklady, které mohou vyplynout z charakteru řízení.

 JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

Při splnění všech podmínek je souhlas vydán do 30 až 60 dnů.

 JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

U této služby zaplatíte poplatek ve výši 1 000 Kč.

§ Úplný popis služby podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.


MÁTE DOTAZ K TÉTO SLUŽBĚ?


KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Michal Rásocha

POMOHLY VÁM TYTO INFORMACE?

Prosím ohodnoťte svou zkušenost s touto službou.

smajlík - nejlepší smajlík - dobrý smajlík - špatný smajlík - nejhorší

SDÍLEJTE TUTO SLUŽBU

Další služby v kategorii


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo