ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU K NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI ODPADY

ÚvodŽivotní prostředí a zemědělstvíOdpadové hospodářství a prevence závažných havárií › Žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady
popis Chcete získat souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady?
uživatelé Souhlas může získat právnická i podnikající fyzická osoba, která nakládá s nebezpečnými odpady v množství větším než 100 tun za rok.
postup Souhlas obdržíte na základě podané žádosti.
hodiny Při splnění všech podmínek je souhlas vydán do 30 až 60 dnů.
poplatek U této služby nejsou žádné poplatky.
JAK VÁM MŮŽEME DÁLE POMOCI? E-PODÁNÍ REZERVACE ČASU SCHŮZKY

 POPIS SLUŽBY

Tato služba je určena pro původce odpadů, kteří nedisponují souhlasem k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů.
Pouhé shromažďování a přeprava nebezpečných odpadů nepodléhají tomuto souhlasu.

 PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

Souhlas může získat právnická i podnikající fyzická osoba, která nakládá s nebezpečnými odpady v množství větším než 100 tun za rok.

 JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

Žádost musí obsahovat:
  • Identifikační údaje žadatele (podnikatelské oprávnění).
  • Jméno a příjmení odpadového hospodáře, pokud žadatel nakládá v posledních dvou letech s nebezpečnými odpady v množství větším než 100 t/rok.
  • Seznam nebezpečných odpadů podle Katalogu odpadů, se kterými bude nakládáno, odhad jejich množství za rok a místa a způsoby nakládání s nimi.

 CO POTŘEBUJI MÍT?

Kopii podnikatelského oprávnění nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii zřizovací listiny žadatele.
Při zastupování plnou moc.
POZN. Žadatel může být nad rámec uvedeného vyzván k doplnění žádosti o další podklady, které mohou vyplynout z charakteru řízení.

 JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

Při splnění všech podmínek je souhlas vydán do 30 až 60 dnů.

 JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

U této služby nejsou žádné poplatky.

§ Úplný popis služby podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.


MÁTE DOTAZ K TÉTO SLUŽBĚ?


KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Michal Rásocha

POMOHLY VÁM TYTO INFORMACE?

Prosím ohodnoťte svou zkušenost s touto službou.

smajlík - nejlepší smajlík - dobrý smajlík - špatný smajlík - nejhorší

SDÍLEJTE TUTO SLUŽBU

Další služby v kategorii


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo