ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU K ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z FINANČNÍ REZERVY NA REKULTIVACI, ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O SKLÁDKU A ASANACI PO UKONČENÍ JEJÍHO PROVOZU

ÚvodŽivotní prostředí a zemědělstvíOdpadové hospodářství a prevence závažných havárií › Žádost o udělení souhlasu k čerpání prostředků z finanční…
popis Chcete čerpat prostředky na rekultivaci, zajištění péče o skládku a na asanaci po ukončení jejího provozu?
uživatelé O čerpání může zažádat právnická i podnikající fyzická osoba provozující skládku.
postup Souhlas k čerpání můžete získat na základě podané žádosti.
hodiny Při splnění všech podmínek je souhlas k čerpání vydán do 30 až 60 dnů.
poplatek U této služby nejsou žádné poplatky.
JAK VÁM MŮŽEME DÁLE POMOCI? E-PODÁNÍ REZERVACE ČASU SCHŮZKY

 POPIS SLUŽBY

Získání souhlasu k čerpání prostředků z finanční rezervy na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu.
Prostředky finanční rezervy se čerpají postupně až do výše 90 %, zbývajících 10 % se vyplatí až po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí o řádném provedení stavby a stavebních prací potřebných k rekultivaci a asanaci skládky.

 PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

O čerpání může zažádat právnická i podnikající fyzická osoba provozující skládku.

 JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

Žádost musí obsahovat:
  • Identifikační údaje žadatele.
  • Stavební povolení ke stavebním pracím pro účely rekultivace skládky.
  • Projektovou dokumentaci rekultivačních prací, rozpočtové náklady a časový harmonogram rekultivačních prací.
  • Výpis stavu finančních prostředků uložených na vázaném bankovním účtu ne starší než 3 měsíce.

 CO POTŘEBUJI MÍT?

Kopii podnikatelského oprávnění nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii zřizovací listiny žadatele.
Při zastupování písemnou plnou moc pro zastupování žadatele.
Aktuální výpis ze zvláštního vázaného účtu, který byl založen pro ukládání finančních prostředků na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu.
Další informace týkající se aktuálního stavu prací, rozpočtových nákladů a časového harmonogramu.
POZN. Žadatel může být nad rámec uvedeného vyzván k doplnění žádosti o další podklady, které mohou vyplynout z charakteru řízení.

 JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

Při splnění všech podmínek je souhlas k čerpání vydán do 30 až 60 dnů.

 JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

U této služby nejsou žádné poplatky.

§ Úplný popis služby podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.


MÁTE DOTAZ K TÉTO SLUŽBĚ?


KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Dagmar Kafková

POMOHLY VÁM TYTO INFORMACE?

Prosím ohodnoťte svou zkušenost s touto službou.

smajlík - nejlepší smajlík - dobrý smajlík - špatný smajlík - nejhorší

SDÍLEJTE TUTO SLUŽBU

Další služby v kategorii


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo