UDĚLENÍ SOUHLASU K ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z FINANČNÍ REZERVY NA REKULTIVACI A NÁSLEDNOU PÉČI O SKLÁDKU

ZPĚT

1. Identifikační číslo:

104

2. Kód:

9

3. Název služby (životní situace):

Udělení souhlasu k čerpání prostředků z finanční rezervy na rekultivaci a následnou péči o skládku

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Získání souhlasu k čerpání prostředků z finanční rezervy na rekultivaci a následnou péči o skládku podle § 43 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 541/2020 Sb.")

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

O čerpání může zažádat právnická i podnikající fyzická osoba provozující skládku.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Souhlas k čerpání můžete získat na základě podané žádosti. Kromě identifikačních údajů žadatele (obchodní firma nebo název; právní forma a sídlo, je‑li žadatel právnickou osobou; jméno a příjmení; obchodní firma; bydliště a sídlo, pokud se liší od bydliště, je‑li žadatel fyzickou osobou; identifikační číslo žadatele, bylo‑li přiděleno) musí žádost obsahovat rozhodnutí o zahájení rekultivačních prací vydané podle stavebního zákona a rozhodnutí o změně povolení provozu skládky, na základě kterého smí být provozována druhá a třetí fáze provozu skládky.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Žadatel (právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba) podá žádost krajskému úřadu příslušnému podle místa provozování zařízení (skládky).

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Oddělení odpadového hospodářství odboru životního prostředí a zemědělství.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

POZN. Žadatel může být nad rámec uvedeného vyzván k doplnění žádosti o další podklady, které mohou vyplynout z charakteru řízení.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Speciální formuláře neexistují.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

U této služby nejsou žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Dle konkrétní situace existuje možnost dalších účastníků správního řízení.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Na vyzvání příslušného referenta, jemuž je spis přidělen, upřesnit potřebné náležitosti, popřípadě se dostavit osobně k jednání.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

Podání lze učinit v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k Ministerstvu životního prostředí, podáním učiněným u správního orgánu, který vydal rozhodnutí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Správní tresty se ukládají podle § 120 odst. 1 písm. k) zákona č. 541/2020 Sb.

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

Na webových stránkách Ministerstva životního prostředí.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Nejsou.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor životního prostředí a zemědělství.

26. Kontaktní osoba:

Ing. Dagmar Kafková, telefon 595 622 565, e‑mail: dagmar.kafkova@msk.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2021-05-17

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2021-05-17

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo