ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI

ZPĚT

1. Identifikační číslo:

47

2. Kód:

9

3. Název služby (životní situace):

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami

4. Základní informace ke službě (životní situaci):

Povolení vodoprávního úřadu k nakládání s vodami je podle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, třeba:

V kompetenci krajských úřadů jsou povolení:

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.):

Povolení mohou získat fyzické i právnické osoby.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Povolení získáte na základě podané žádosti na předepsaném formuláři.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

O povolení zažádáte podáním žádosti.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Oddělení vodního hospodářství odboru životního prostředí a zemědělství.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Vyplněnou žádost (příloha č. 1 vyhlášky č. 183/2018 Sb. nebo příloha č. 4 vyhlášky č. 183/2018 Sb. – pro vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních).
Potřebné přílohy (jsou uvedeny ve formuláři žádosti, počet se liší podle okolností).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Vzory žádostí jsou uvedeny ve vyhlášce č. 432/2001 Sb., o dokladech žádostí o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Vzory žádostí jsou k dispozici ke stažení také na webových stránkách Moravskoslezského kraje v části Životní prostředí - Voda - Vzory žádostí:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

U této služby nejsou žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřizení:

Žádost vyřídíme do 60 dnů, výjimečně až do 3 měsíců.V případě záměru dotýkajícího se hraničních vod se celková doba vyřízení prodlužuje v závislosti na délce jeho projednávání v hraniční komisi, a to řádově o několik měsíců.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne doručení k Ministerstvu životního prostředí nebo Ministerstvu zemědělství podáním učiněným u úřadu, který rozhodnutí vydal, tj. u krajského úřadu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Dle § 116 odst. 1 písm. b) a § 125a odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situaci) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor životního prostředí a zemědělství.

26. Kontaktní osoba:

Ing. Jana Kroupová, telefon 595 622 692, e‑mail: jana.kroupova@msk.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2017-10-13

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2017-10-13

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situaci:

Související a doplňkové služby


Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Telefon: 595 622 222 FAX: 595 622 126 Elektronická podatelna: posta@msk.cz
Podmínky zpracování osobních údajů / Prohlášení o přístupnosti
facebook - logo YouTUBE - logo instagram - logo